Siirry sisältöön

Pienelle lapselle mielen hyvinvointi on hoivaa, läheisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja kokemusta siitä, että on hyväksytty ja rakastettu. Se on nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista – erilaisista kielellisistä tai muista valmiuksista huolimatta. Mielenterveys on elämäniloa!

Mielenterveys on myös taitoja, jotka kehittyvät aikuisen opastamana ja iän myötä: taitoa tunnistaa, nimetä ja säädellä tunteita, keinoja rauhoittua, kykyä kertoa huolista ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Se on myös yhdessä jaettuja ilon hetkiä.

Lapsen mielenterveydestä huolehtiminen on tärkeä osa varhaiskasvatussuunnitelman arvoperustaa (OPH). Sen mukaan henkilöstön tulee luoda lapsiryhmään moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä. Sen sijaan lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja hänellä on oikeus käsitellä tunteita ja ristiriitoja.

Lapsen mielenterveyttä voi vahvistaa:

  • Ole läsnä ja luo hyvä yhteys lapseen
  • Pyri kanssasäätelemään lapsen tunteita ja vastaamaan hänen tarpeisiinsa
  • Tarjoa turvallinen kiintymyssuhde: hoivaa, lämpöä ja läheisyyttä
  • Mallinna ja opeta tunnetaitoja kuten tunteiden tunnistamista, nimeämistä, itsensä rauhoittamisen taitoja ja empatiaa
  • Opeta kaveritaitoja kuten ristiriitojen ratkaisemista, auttamista ja lohduttamista
  • Varmista, että kaikki pääsevät mukaan ryhmään ja ettei ketään kiusata
  • Vahvista lasten selviytymisen keinoja kuten avunhakutaitoja ja huolista puhumista
  • Tarjoa lapsille tilaisuuksia itsensä ilmaisuun ja osallisuuteen leikin, taiteen ja muun luovan toiminnan kautta
  • Tee kasvatusyhteistyötä kotiväen kanssa ja tarjoa tukea vanhemmuuteen.

Tutustu varhaiskasvatuksen koulutuksiin ja materiaaleihin

Kehon ja mielen rauhoittamisen työpaja

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa käsitellään tietoisuus- ja tunnetaitoja ja tutustutaan lapsille sopiviin harjoituksiin.