Gå till innehåll

Förebygg stress och utbrändhet

En broschyr med råd och tips för att hjälpa dig att tackla svårigheter i arbetslivet.
Broschyrens frampärm
Utgivare:
MIELI rf och Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Publicerad:
2010
Omfattning:
36 s.

Denna skrift hjälper dig att känna igen situationer som vi alla utsätts
för i vardagslivet. Redan det att man kan peka på problemet
gör att det känns lättare. Råden och tipsen är tänkta att hjälpa
dig att tackla svårigheter i arbetslivet.

Sidan har redigerats 9.4.2022


Innehållet ingår i följande teman: