Gå till innehåll

Välkommen till Det glada kontoret!

"Psykologisk trygghet resulterar i att trivseln och produktiviteten ökar. Kundbelåtenheten skjuter även i höjden." Mikaela Söderblom skriver om att må bra på sin arbetsplats och hur man ska ta tag i eventuella utmaningar.

Arbetslivet

Välbefinnande i arbetet skapas varje dag på jobbet på många olika nivåer: genom fungerande arbetsfördelning och gott ledarskap, genom tydlighet i anvisningar och normer på arbetsplatsen och genom god daglig praxis. Alla medarbetare bidrar med sitt eget beteende och sina handlingar till välbefinnande i arbetet.