Gå till innehåll

Välkommen till Det glada kontoret!

"Psykologisk trygghet resulterar i att trivseln och produktiviteten ökar. Kundbelåtenheten skjuter även i höjden." Mikaela Söderblom skriver om att må bra på sin arbetsplats och hur man ska ta tag i eventuella utmaningar.
Hyvä työterveysyhteistyö syntyy yhdessä

Bästa arbetssökande,

Du har kanske följt med den senaste debatten i medierna om psykisk ohälsa i arbetet.

Psykiska utmaningar förorsakar ca. fem miljoner sjukdagar per år samt bestående arbetsoförmåga för många personer i vårt land. Dessa utmaningar tycks vara stigmatiserande. Endast 26 % är av den uppfattningen att man på arbetsplatsen kan tala öppet om mental ohälsa (Hogg et al., 2022). 50 % av arbetstagarna skulle själva berätta för sin arbetskamrat om den psykiska ohälsa man själv drabbats av (Hogg et al., 2022).

Viktigt att se till helheten

Genom att endast vårda individen uppnår vi inte tillräckligt hållbara resultat. Vi måste tackla samtliga belastande faktorer i arbetsförhållandena och bristfälligt stöd för välbefinnandet på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt. På så sätt kan vi i framtiden, i ett ständigt föränderligt arbetsliv använda vår psykiska hälsa som en resurs.

På Det glada kontoret kan vi erbjuda dig en arbetsmiljö där vi: 

  • Satsar på att öka förståelsen och kunskapen hos cheferna och övrig personal om hur vi kan ta hand om den mentala hälsan.
  • Bidrar till att minska den stigmatisering som psykisk ohälsa kan innebära.
  • Stärker den psykologiska tryggheten för var och en.
  • Bidrar till att uppfylla grundbehov som hör ihop med arbetslivet (uppskattning, empati, iver, trivsel och välvilja).
  • Minskar belastande psykosociala faktorer som till exempel skadlig stress.
  • Stöder åtgärder för att förena arbets- och privatliv på ett hållbart och flexibelt sätt.

I praktiken betyder detta att du som arbetstagare skall kunna komma till Det glada kontoret och kunna vara dig själv – utan fasader. Du kan i samarbete med andra i olika team ta upp idéer, ställa frågor, uttrycka oro eller göra misstag utan att du straffas eller förödmjukas för det. Din expertis naggas inte i kanterna av att du ställer ”fel” frågor.  

Vi måste tackla samtliga belastande faktorer i arbetsförhållandena och bristfälligt stöd för välbefinnandet på arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt.

Psykologisk trygghet resulterar i att trivseln och produktiviteten ökar. Kundbelåtenheten skjuter även i höjden.  Följden blir också att vi bidrar till att minska det hållbarhetsgap som vårt land måste kunna råda bot på, för att bevara välfärdsstaten i dess nuvarande form. Samtidigt förbättrar vi livskvaliteten för den enskilda individen. Livskvaliteten är ovärderlig. För den finns ingen prislapp.   

Vi ser fram emot din arbetsansökan och önskar dig varmt välkommen till Det glada kontoret!

PS. På MIELI Psykisk Hälsa Finland rf kan vi erbjuda dig och din arbetsplats utbildning om hur man kan stöda välbefinnande och psykisk hälsa på arbetsplatsen.  

Källor:

Sidan har redigerats 23.3.2023


Innehållet ingår i följande teman: