Gå till innehåll

MIELI rf: Terapigarantin bör tas med i regeringens förslag till vårdgaranti för primärvården

MIELI rf anser i sitt utlåtande att terapigarantin bör tas med i regeringens förslag till vårdgaranti för primärvården

Regeringens utkast till en proposition om vårdgaranti i primärvården är otillräckligt eftersom tillgången till behandling för psykiatriska tillstånd inte förbättras, skriver MIELI rf i sitt utlåtande om utkastet.

Vårdgarantin är en positiv sak, men regeringens utkast främjar inte vård på lika villkor i primärvården, eftersom psykoterapi och andra psykosociala interventioner för psykiatriska tillstånd inte omfattas av vårdgarantin. De långa väntetiderna leder vid psykisk ohälsa ofta till att klientens situation blir mera komplicerad och att behovet av vård ökar.

MIELI rf anser att en terapigaranti ska ingå i regeringens förslag till vårdgaranti. Det bör finnas tillgång till behandling för allmänna psykiatriska tillstånd, såsom depressioner och ångestsyndrom, i primärvårdens öppenvård, anser MIELI rf. I beredningen av regeringens förslag till vårdgaranti bör man beakta även riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet för en terapigaranti.

I regeringens utkast till proposition för skärpning av vårdgarantin saknas hänvisningar till medborgarinitiativet, dess riksdagsbehandling eller fortsatta beredning. MIELI rf anser att beredningen av lagförslaget till denna del har varit bristfällig. Att man i lagberedningen på detta sätt förbiser ett medborgarinitiativ skadar medborgarnas tillit till sina demokratiska påverkansmöjligheter.

Kontakta oss

Kristian Wahlbeck

Kristian Wahlbeck

Ledande sakkunnig
+358 400 659101
fornamn.efternamn@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: