Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer

Svenskspråkig Kristelefon 09 2525 0112

Telefonjouren är öppen:
må, on kl. 16-20
ti, to och fr kl.9-13.

Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? Känner du att du inte längre orkar ensam med dina bekymmer? Har du självdestruktiva tankar?

Kristelefonen erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Målsättningen är att kunna hjälpa vid svåra situationer samt att förhindra självmord. De jourhavande hjälper den som ringer att hitta alternativ och metoder för att underlätta situationen, stärka de egna resurserna och lösa problemen.

De etiska principerna för Kristelefonen är följande:

  • anonymitet
  • respektfullt och värdigt bemötande
  • konfidentialitet
  • fokus på krisen i samtalet
  • ett telefonsamtal som utgångspunkt
  • icke-vinstdrivande syfte

Mer information om Kristelefonen på finska: mieli.fi/kriisipuhelin  

Ny Kristelefon på svenska dejourerar på telefonnumret 09 2525 0112

Material