Gå till innehåll

Svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112

Telefonjouren är öppen:
må och ons kl. 16-20
tis, tors och fre kl. 9-13.

Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet alla dagar hela dygnet på telefon 09 2525 0111.

Kristelefonen hjälper också på

MIELI Kristelefonen hjälper till exempel när 

  • ditt liv just har förändrats och du mår dåligt 
  • du har varit med om en omskakande händelse 
  • du upplever att du inte ensam klarar av rädslan, oron eller sorgen 
  • du har självdestruktiva tankar eller 
  • du är orolig för en närstående. 

Kristelefonens jourare är yrkespersoner inom krisarbete, studerande inom branschen samt frivilliga. Om linjen är upptagen, uppmanar vi dig att ringa på nytt om en stund. 

Om du behöver akut hjälp till exempel på grund av en livsfarlig situation, ring nödnumret 112, sök dig till närmaste jour eller kontakta social- och krisjouren på din ort. 

Vad kostar samtalet? 

Uppringarens egen telefonoperatör debiterar en avgift för samtalet som motsvarar uppringarens anslutningsavtal (lna/msa). MIELI rf tar inte betalt för samtalet. 

Kristelefonens jourare fokuserar på de samtal där uppringaren söker samtalshjälp vid en kris. Jouraren hjälper uppringaren att fundera över sätt att underlätta den egna situationen, hitta egna resurser och lösa problem. 

Om situationen är akut och uppringaren behöver hjälp av myndigheter, kontaktar jouraren Nödcentralsverket med uppringarens tillstånd. Vid undantagstillstånd, till exempel om liv är i fara, agerar vi i enlighet med lagen (Strafflagen 15 kap. 10 §, Barnskyddslagen 25 §, Äldreservicelagen 25 §) och meddelar myndigheterna om samtalet. 

Jourarna delar vid behov väsentlig information om samtalet sinsemellan för att förenkla arbetet, men inte uppgifter som kan röja uppringarens identitet.