Siirry sisältöön
Lapsen käsi isän kädessä

Vanhemmuustaidot

Vanhemmuuteen kasvu on pitkäkestoinen prosessi ja siihen vaikuttavat niin omat lapsuudenkokemukset kuin yhteiskunnalliset arvot, kulttuuri ja aika. Vanhemmuus ei edellytä täydellisyyttä, eikä sen tulisi olla suorittamista. Riittävän hyvä vanhemmuus riittää.

Mielenterveys aikuisuudessa

Aikuiset ovat hyvin moninainen ryhmä, ja elämäntilanteet vaihtelevat yksinelävistä sinkuista suurperheiden vanhempiin. Elämäntilanteesta riippumatta aikuisen on tärkeää muistaa oma hyvinvointinsa.

Ryhmä iloisia kä-ihmisiä kahvipöydän äärellä

Mielenterveys ikääntyessä

Ikääntyminen tuo mukanaan sekä myönteisiä että ei-toivottuja muutoksia. Vaikka toimintakyvyn heikentyminen ja mahdolliset sairaudet lisääntyvät iän myötä, myös voimavarat, erilaiset taidot ja elämänkokemuksen kautta saatu viisaus vahvistuvat.

Alakoululaiset meditoivat koulun pihalla

Mielenterveys lapsuudessa ja nuoruudessa

Lapsuudessa rakennetaan myöhemmän elämän hyvinvoinnin perusta. Hyvinvointi rakentuu turvallisista ihmissuhteista ja kasvuympäristöstä: vanhempien huolenpidosta, kuulluksi tulemisesta ja tunnetarpeisiin vastaamisesta.

Hyvinvointi ja mielenterveys elämän eri vaiheissa

Hyvinvoinnista ja mielenterveydestä ja on huolehdittava läpi elämän, mutta huolehtimisen painopisteet muuttuvat jossain määrin eri elämänvaiheissa. Jokaisessa vaiheessa tarvitaan arjen hyvinvointia vaalivia valintoja.