Siirry sisältöön

MIELI ry:n kyselyssä maahan muuttaneille kolmannes vastaajista kertoi kärsivänsä heikentyneestä mielenterveydestä korona-aikana

Korona-aika on kuormittanut myös maahan muuttaneiden mielenterveyttä.

Heikentyneestä mielenterveydestä kärsivät kertoivat vähentyneestä yöunesta ja liikunnasta sekä lisääntyneestä syömisestä verrattuna aiempaan.

Erittäin paljon tai jonkun verran huolissaan koronatilanteesta oli kolme neljästä vastaajista. Erittäin huolestuneita oli neljännes, ja jonkin verran huolissaan puolet vastaajista.

Huolenaiheita oli erilaisia. Vajaa puolet (48 %) vastanneista oli huolissaan kansainvälisen liikkumisen rajoitusten vaikutuksista ja kertoi rajoitusten vaikuttavan omiin suunnitelmiin. Oma taloudellinen tilanne huolestutti runsasta kolmannesta vastaajista.

Yksittäisistä huolenaiheista suurin oli kotimaassa asuvien perhejäsenten terveys, joka huolestutti 55 % vastaajista, enemmän kuin esimerkiksi oman puolison tai lapsen terveys. Kotimaan tilanteesta ylipäätään huolta kantoi 23 %, ja kotimaassa asuvien perhejäsenten taloudesta 13 %.

Kotouttamisohjelman osallistujat olivat vähemmän huolissaan, vähemmän stressautuneita, positiivisempia ja toiveikkaampia kuin esimerkiksi työllistetyt tai työttömät. Heistä vain 21 % kertoi heikentyneestä mielenterveydestä, verrattuna 33 % kaikista vastaajista.

Kotouttamisohjelman osallistujat 67 % uskoi saavansa suomalaisilta viranomaisilta tarpeeksi tietoa. Verrattuna työssä kävijöihin tai työttömiin kotouttamisohjelman osallistujat kertoivat olevansa paremmin sopeutuneita korona-aikaan, ja saaneensa järjestettyä arkiasioita. Kun työttömistä 19 % ei tiennyt, mistä hakea apua, kotouttamisohjelmassa vailla tätä tietoa koki olevansa vain 8 %.

Kyselyn toteutti MIELI ry:n hanke Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa (MIOS-hanke) 16.4.–13.5. Kyselyyn oli mahdollista vastata 9 kielellä: suomeksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, turkiksi, thaiksi, somaliksi, ranskaksi tai farsiksi. Vastaajista 67% ovat naisia ja 32% miehiä. Vastauksia tuli yhteensä 1 170. Väestötasolla kyselyn vastaajat eivät ole edustava otos Suomessa asuvista eri kieli- ja kulttuurivähemmistöistä.

Katso kyselyn tulokset:

MIOS-hanke järjesti kyselyn tuloksista virtuaalisen verkostotilaisuuden perjantaina 5.6.2020 klo 10–11.30. Projektipäällikkö Johannes Parkkonen esitteli tilaisuudessa kyselyn tuloksia ja hankesuunnittelija Melis Ari-Gurhanli kertoi jatkotoimenpiteistä. Kommenttipuheenvuorot pitivät erikoistutkija Ferdinand Garoff THL:ltä ja kriisityöntekijä Hannu Loimo Mieli ry:ltä. Katso tilaisuuden tallenne.

Tekstissä avattujen tulosten kuvailua graafisesti.
34 prosenttia vastaajista koki mielenterveytensä heikentyneen epidemian aikana.

Sivua muokattu 30.6.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: