Siirry sisältöön

Monikulttuurisuus rikastuttaa varhaiskasvatusta

Kun lapsen mielenterveyttä ja kieltä vahvistetaan varhaiskasvatuksessa, monikulttuurisuudesta hyötyvät kaikki. Espoossa, jonka varhaiskasvatusryhmissä jo neljännes lapsista on vieraskielisiä tai maahanmuuttajataustaisia, on lisätty henkilöstöä ja mielenterveysosaamista.

”Monikulttuurinen varhaiskasvatus vaikuttaa parhaimmillaan myönteisesti niin henkilöstön osaamiseen kuin lasten kehitykseen. Ryhmissä, joissa on vieraskielisiä ja maahanmuuttajataustaisia lapsia käytetään monipuolisemmin eri opetusmenetelmiä kuin niissä, joissa on vain suomalaistaustaisia lapsia. Lisäksi lapset oppivat jo varhain, että on olemassa monia kieliä ja kulttuureja”, kertovat Espoon varhaiskasvatuksen asiantuntija Anita Vataja ja laaja-alainen erityisopettaja Karoliina Haukka.

”Kouluttamalla henkilöstöä lisätään ymmärrystä siitä, mikä tukee lapsen kasvua ja helpottaa luottamuksellisen yhteyden syntymistä vanhempien ja kasvattajien välillä. Ulkomaalaistaustaiset tulevat isossa kaupungissa hyvin erilaisista taustoista, joten kaikki perheet ja lapset on kohdattava yksilöinä. Lisäksi kulttuuri vaikuttaa myös ennakkokäsityksiin mielenterveydestä.”

”Tueksi tarvitaan lisäksi moniammatillista yhteistyötä neuvolan, kuntoutuksen, perheneuvolan sekä tulkkien ja maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Monikulttuurisissa ryhmissä myös toiset lapset tukevat toisiaan ja viihtyvät yhdessä, kun kaikkien kielille ja kulttuureille annetaan tilaa toiminnassa.”

Uusi materiaali mielelle, kielelle ja kulttuurille

Vataja ja Haukka ovat olleet mukana kehittämässä MIELI ry:n uutta Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri – Opas mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa aineistoa varhaiskasvattajille ja muille alle kouluikäisten kanssa toimiville kasvatuksen ammattilaisille. Opas tarjoaa tietoiskuja ja konkreettisia välineitä muun muassa voimavarojen vahvistamiseen, tunne- ja tietoisuustaitoihin, maahanmuuton kriisiprosessin ymmärtämiseen sekä kulttuurisensitiiviseen lapsen ja perheiden kohtaamiseen.

”Oppaasta ja samannimisestä koulutuksesta kasvattaja saa valmiuksia tukea lapsen mielenterveystaitoja, kuten tunteiden nimeämistä, itsensä rauhoittamista ja ryhmässä toimimista”, kertoo oppaan ja koulutuksen kehittämisestä vastannut asiantuntija Riikka Nurmi MIELI ry:stä.

Aineistossa on hyvin helposti käyttöön otettavia toimintamalleja, kuten luontoretki, joka tutustuttaa lapset luontoon kokemuksellisesti mielen virkistyksen lähteenä. Materiaalin draamaosiossa seikkailee myös hiiri, joka muuttaa vieraasta maasta ja jonka kokemuksiin lasten on mahdollista eläytyä.

MIELI ry ja Espoon kaupungin varhaiskasvatus ovat mukana huomenna alkavilla Educa-messuilla. MIELI ry:n osasto on 6n81. Tervetuloa juttelemaan ja tutustumaan materiaaleihin!

Tutustu materiaaleihin

Tunnerobotti lapsille

Tunnerobotti on työväline lapsen tunnetaitojen harjoittelun tueksi varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Robotti auttaa tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä.

Sivua muokattu 29.6.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: