Siirry sisältöön

Kieli- ja kulttuuritietoista mielenterveyden edistämistä

Vaikuttaako maahanmuutto lapsen ja nuoren mielenterveyteen? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisesti koulussa? Millaista on kulttuurisensitiivinen kohtaaminen? Näihin kysymyksiin pureudutaan sekä ajankohtaisen tiedon että käytännön vinkkien kautta. Vuonna 2023 Mima -koulutus on maksuton kouluille, kunnille ja kuntayhtymille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi:    

 • osaat kohdata maahanmuuton kokeneet oppilaat ja heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla.

 • ymmärrät, miten maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessi sekä oppilaan mahdollinen traumatausta vaikuttavat koulunkäyntiin.

 • tiedät kuinka käyttää maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaa mielenterveystaitojen opetusaineistoa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sopii sekä alakoulun että yläkoulun henkilöstölle. Koulutus sisältää kolme osaa, joista tilaaja voi valita 1-3. Lisäksi tarjolla on verkkokurssi omaehtoiseen opiskeluun.

1. Mielenterveyden edistäminen koulussa, vuorovaikutteinen luento (3 t, etänä 2 t)

 • Suoja- ja riskitekijät; voimavarat ja haasteet

 • Minä, me ja muut: ryhmähengen rakentaminen ja identiteetin kehittymisen tukeminen

 • Kotoutumisen tukeminen, kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen

2. Työpajat (3 t, etänä 2 t)

 • Identiteetin tukeminen

 • Case-työskentelyä maahan muuttaneen oppilaan kohtaamisesta koulussa

3. Resilienssin vahvistaminen koulussa, vuorovaikutteinen luento ja työpajat (3 t, etänä 2 t)

 • Oppilaan resilienssin vahvistaminen

 • Kieli ja mieli – äidinkielien merkitys mielenterveydelle

 • Yhdenvertaisen ja mukaan ottavan kouluyhteisön rakentaminen

 • Materiaalia oppilaan kohtaamiseen ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen

Mima-verkkokurssi omaehtoiseen opiskeluun

Teoriaa, videoita, testejä ja tehtäviä sisältävä moodle-kurssi käsittelee emotionaalisen turvallisuuden luomista, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyä sekä monikulttuurisia valmiuksia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Riikka Nurmi

Asiantuntija, Varhaiskasvatus ja koulut -yksikkö
+358 40 678 7392
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Tutustu aineistoon

Millainen on sinun tarinasi? maahan muuttaneille lapsille

”Millainen on sinun tarinasi?” on juliste ja työväline maahanmuuton käsittelemiseen lasten ja perheiden kanssa. Juliste kertoo sarjakuvamaisessa muodossa yhden tarinan Suomeen muutosta. Sarjakuva kuvaa maahanmuuton sopeutumisprosessia.

Roolihissi -juliste

Roolihissi on työväline nuorille oman identiteetin ja itseen kohdistuvien odotusten pohdintaan. Millaisia rooleja valitsen erilaisissa tilanteissa?