Siirry sisältöön

Kieli- ja kulttuuritietoista mielenterveyden edistämistä

Vaikuttaako maahanmuutto lapsen ja nuoren mielenterveyteen? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisesti koulussa? Millaista on kulttuurisensitiivinen kohtaaminen? Näihin kysymyksiin pureudutaan sekä ajankohtaisen tiedon että käytännön vinkkien kautta.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi:    

  • osaat kohdata maahanmuuton kokeneet oppilaat ja heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla.

  • ymmärrät, miten maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessi sekä oppilaan mahdollinen traumatausta vaikuttavat koulunkäyntiin

  • osaat opettaa mielenterveystaitoja toiminnallisilla ja taidelähtöisillä tavoilla

  • tiedät kuinka käyttää maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaa mielenterveystaitojen opetusaineistoa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sopii sekä alakoulun että yläkoulun henkilöstölle ja pitää sisällään luennon, verkkokurssin ja työpajan.

Mielenterveyden edistäminen koulussa, vuorovaikutteinen luento (3 t, etänä 2 t):

  • Suoja- ja riskitekijät; voimavarat ja haasteet

  • Minä, me ja muut: ryhmähengen rakentaminen ja identiteetin kehittymisen tukeminen

  • Kotoutumisen tukeminen, kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen

Työpajat (yhteensä 3 t, etänä 2 t, työpajavaihtoehdoista toteutetaan 2-3):

  • Tunne- ja kaveritaidot

  • Identiteetin tukeminen

  • Case-työskentelyä maahan muuttaneen oppilaan kohtaamisesta koulussa

 
Vapaavalintainen Mima-verkkokurssi:
Teoriaa, videoita, testejä ja tehtäviä sisältävä moodle-kurssi käsittelee emotionaalisen turvallisuuden luomista, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyä sekä monikulttuurisia valmiuksia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Mirja Antikainen

Koulutussihteeri, Varhaiskasvatus- ja koulutyön yksikkö
+358 40 645 3021
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Tutustu aineistoon

Kuule ja näe nuori

Myönteinen tunnistaminen vahvistaa kaikkea hyvää ja ainutkertaista, jota jokaisessa nuoressa on.

Näkymätön pelastusrengas

Jokainen lapsi ja nuori toivoo, että kuluva kouluvuosi olisi sellainen, että koulussa olisi kavereita, saisi olla osa ryhmää ja tulisi hyväksytyksi ikätovereiden taholta sellaisena kuin on.

Millainen on sinun tarinasi? maahan muuttaneille lapsille

”Millainen on sinun tarinasi?” on juliste ja työväline maahanmuuton käsittelemiseen lasten ja perheiden kanssa. Juliste kertoo sarjakuvamaisessa muodossa yhden tarinan Suomeen muutosta. Sarjakuva kuvaa maahanmuuton sopeutumisprosessia.

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto on laadittu erityisesti ensimmäisen polven maahanmuuttajia ja S2 -oppilaita ajatellen. Aineisto koostuu …