Siirry sisältöön

Työpaikoille kehitettiin ennakoivia toimia mielenterveyden tueksi – keskeistä on toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Mielenterveyden tukeminen työelämässä edellyttää sekä työpaikalta että työterveyshuollolta yhteistyön päivittämistä ja yhdessä oppimista. Työelämän mielenterveysohjelma on nyt julkaissut toimintamallin, jossa mielen hyvinvointia edistetään työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä vahvistamalla työyhteisön voimavaroja.
kuvituskuva

Hyvän mielenterveyden perusta työssä on toimiva arki ja hyvät työolosuhteet. On kannattavampaa tukea työkykyä ja mielenterveyttä ennaltaehkäisevästi työyhteisötasolla kuin reagoida jo syntyneisiin ongelmiin yksilötasolla.  

– Mielen hyvinvointia ja työkykyä vahvistavia toimia tulee tehdä ihan joka päivä. Yksittäisten työpaikkojen mielenterveyttä tukevilla ennaltaehkäisevillä toimilla voi olla myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ilman mielenterveyttä ei ole työkykyä eikä ilman kyvykkäitä ja osaavia työntekijöitä ole menestyviä työpaikkoja, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen muistuttaa.

Mielenterveyttä edistetään työssä koko työyhteisön tasolla. Tarvitaan mielenterveyttä tukevien voimavarojen vahvistamista, hyvää johtamista ja sujuvia arjen käytäntöjä, jottei työn pulmista tule mielenterveyttä nakertavia ongelmia. Työterveyshuolto on tässä tärkeä kehittämiskumppani.  

– Toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön kohdistaa huomion työyhteisöön ja konkreettiseen toimintaan. Mallin pohjalta voidaan aiempaa ennakoivammin ja tehokkaammin vaikuttaa työpaikan psykososiaaliseen kuormitukseen ja ennaltaehkäistä mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä, Työelämän mielenterveysohjelman hankepäällikkö Jaana Vastamäki sanoo.      

Uusi toimintamalli auttaa lisäämään työyhteisöjen hyvinvointia

Työelämän mielenterveysohjelman julkaisema työterveysyhteistyön toimintamalli kokoaa yhteen mielenterveyttä edistävän työterveysyhteistyön elementit. Ennenkuin.fi-sivustolta löytyvä malli vie työpaikat ja työterveyshuollot yhteiselle kehittämispolulle, jossa korostuvat mielenterveyttä vahvistavat toimet, jotka tukevat myös työpaikan liiketoimintaa.

Työterveyslaitoksen ja MIELI ry:n rakentaman mallin kantavia ajatuksia on, että mielen voimavarojen tunnistaminen ja arviointi on vähintään yhtä tärkeää kuin kuormitus- ja riskitekijöiden. Tärkeää on aito kehittäminen yhdessä keskustellen, osaamisen vahvistaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Toimintamalli auttaa arvioimaan työterveysyhteistyön toimivuuden ja määrittämään kehittämiskohteet, mutta myös hyödyntämään olemassa olevia hyviä rakenteita ja käytäntöjä tehokkaammin. Se ohjaa tunnistamaan mielenterveyden tuen tarpeet ja asettamaan niiden pohjalta tavoitteet ja mittarit. Malli auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa ja arvioimaan, saavutettiinko tavoitteet.

Toimintamallia voidaan hyödyntää työpaikan toimialasta ja koosta riippumatta.

Malli on kehitetty yhdessä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa  

Toimintamalli pohjautuu yli 20 työpaikka-työterveyshuolto-parin yhdessä asiantuntijoiden kanssa tekemään työhön ja kokeilemiin toimintatapoihin. Mukana olleille työpaikoille tehdyn kyselyn mukaan mielen hyvinvointi huomioidaan nyt työterveysyhteistyössä paremmin ja työpaikan näkökulma ja tarve tulee paremmin yhteistyössä esille. Lisäksi työpaikoilla on opittu muun muassa tunnistamaan varhaisia signaaleja aiempaa paremmin ja tietoisuus mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt. 

Toimintamalliin on tuotu esimerkkikuvauksia siitä, miten työpaikka on hyödyntänyt työterveyshuollon asiantuntijuutta esimerkiksi koulutuksen tai kampanjan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Mukana on myös esimerkki matalan kynnyksen työyhteisön työterveysneuvottelusta ja työyhteisön varhaisen tuen malli. Lisäksi mallissa kuvataan keinoja esihenkilötyön tukemiseen, joiden myötä esimerkiksi yhteistyö helpottuu, tuen saanti paranee ja työaikaa säästyy johtamiseen. 


Tutustu toimintamalliin  

Toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön ennenkuin.fi-sivustolla [avaa uuden välilehden].

Mikä Työelämän mielenterveysohjelma? 

  • Työelämän mielenterveysohjelma on osa kansallista mielenterveysstrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on mielenterveyden tukeminen työelämässä.  
  • Ohjelmassa lisätään työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä. Töissä olevien työssä pysyminen turvaa työllisyysasteen säilymisen ja vahvistaa hallitusohjelman työllisyysastetavoitteen saavuttamista.  
  • Mielenterveyttä tukevan työterveysyhteistyön toimintamallin lisäksi ohjelmassa on tuotettu maksuton Mielenterveyden tuen työkalupakki sekä tietoa ja esimerkkitarinoita mielen hyvinvoinnista työelämässä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä Työterveyslaitoksen, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, muiden kumppaneiden ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa.  

Sivua muokattu 18.7.2023

Ota yhteyttä

Saija Koskensalmi

Asiantuntija, Työelämän mielenterveys
+358 40 771 2116
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: