Siirry sisältöön

TERVETULOA LUONTEENVAHVUUKSIEN PARIIN!

Koulutuskonaisuuden tavoitteena on tuoda uutta, tai vahvistaa jo olemassa olevaa osaamistasi luonteenvahvuuksista ja luonteenvahvuustyöskentelystä. Koulutuksen avulla opit tunnistamaan jokaisen nuoren yksilöllisiä luonteenvahvuuksia ja myönteisiä ominaisuuksia. Lisäksi opit tekemään luonteenvahvuudet näkyväksi nuorelle, samalla edistäen nuoren mielenterveyttä, voimavaroja ja toiveikkuutta.

Kokonaisuus on toteutettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n koordinoimaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa. Se on rakennettu osin Johanna Rotin MIELI ry:lle tekemän YAMK-opinnäytetyön pohjalle.

Keskeiset asiat koulutuksesta

Koulutuksen voi käydä läpi itsenäisesti, tai yhdessä työyhteisön kanssa. Se koostuu kolmesta, n. 15 minuutin pituisesta videosta. Jokainen video sisältää tieto-osuuden lisäksi tehtävän, jonka kesto on 10-20 minuuttia. Tehtävän ohjeistus käydään läpi videolla. Videot on hyvä käydä läpi järjestyksessä. Jokaisen videon alla on myös videossa esitetyt diat. Taukoineen kokonaisuuden kesto on n. kaksi tuntia. Mikäli sinulla on Vahvuuspakka-työväline, on se hyvä olla mukana koulutuksen aikana. Voit tarvittaessa tilata tai tulostaa Vahvuuspakan alla olevasta linkistä.

Koulutuksen kulku

 1. Jos katsotte kokonaisuuden yhdessä, sopikaa miten toimitte jos joku haluaa keskeyttää ja kysyä tai pohtia jotain. Sopikaa myös, pidättekö taukoja tilanteen mukaan, vai esim. jokaisen osion jälkeen.
 2. Tämän tehtyänne, ottakaa hyvä asento, avoin mieli ja painakaa ensimmäinen video käyntiin.
 3. Viekää osaamisenne käytäntöön 😊

Nappaa nyt luonteenvahvuuksista kainaloon oppimisen ilo, näkökulmanottokyky ja uteliaisuus ja lähdetään tutkimusmatkalle luonteenvahvuuksien pariin!


Osa 1: Mitä luonteenvahvuudet ovat?

Tämän osion jälkeen osaat

 • …kuvata luonteenvahvuusteorian taustan ja keskeiset sisällöt
 • …käyttää yhtä luonteenvahvuustyöskentelyn menetelmää, vahvuusbongausta
 • …tunnistaa luonteenvahvuuksien yhteyden nuoren mielenterveyteen

Osa 2: Miten vien luonteenvahvuustyöskentelyn osaksi työtäni?

Tämän osion jälkeen osaat

 • …kuvata mitä luonteenvahvuustyöskentelyllä tarkoitetaan
 • …käyttää erilaisia luonteenvahvuustyöskentelyn menetelmiä, kuten Vahvuuspakkaa
 • …tarkastella luonteenvahvuustyöskentelyä suhteessa työssäsi kohtaamiesi nuorten erityisiin tarpeisiin
 • …ottaa huomioon myös mahdollisen nuoren suunnalta tulevan vastustuksen luonteenvahvuustyöskentelyä kohtaan

Osa 3: Miten luonteenvahvuudet näyttäytyvät työyhteisössäni?

Tämän osion jälkeen osaat

 • …tunnistaa vahvuuksien merkityksen työhyvinvoinnille
 • …tarkastella vahvuustyöskentelyn mahdollisuuksia jaettuna työotteena
 • …tarkastella omaa, tai työyhteisön jäsenissä syntyvää mahdollista vastustusta työotetta kohtaan
 • …tunnistaa vahvuuksia sekä itsessäsi, että työyhteisön jäsenissä

Muistathan jättää palautetta!

Palaute on meille tärkeää, jotta voimme kehittää koulutusta paremmin tarpeita vastaavaksi. Voit vastata palautteeseen alla olevan linkin kautta. Palautteet ovat nimettömiä, eikä niitä voi yhdistää vastaajaan.

Palautteen vastauksia voidaan käyttää myös osana MIELI ry:n viestintää tai MIELI ry:lle tehtyjä opinnäytetöitä, mutta vain niin, että vastaajaa ei voida tunnistaa.