Siirry sisältöön

TERVETULOA LUONTEENVAHVUUKSIEN PARIIN!

Koulutuskonaisuuden tavoitteena on tuoda uutta, tai vahvistaa jo olemassa olevaa osaamistasi luonteenvahvuuksista ja luonteenvahvuustyöskentelystä. Koulutuksen avulla opit tunnistamaan jokaisen nuoren yksilöllisiä vahvuuksia ja myönteisiä ominaisuuksia. Lisäksi opit tekemään vahvuudet näkyväksi nuorelle, samalla edistäen nuoren mielenterveyttä, voimavaroja ja toiveikkuutta.

Kokonaisuus on toteutettu osana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n koordinoimaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa, jonka yhtenä tavoitteena on edistää nuorten mielenterveyttä vahvistamalla etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan ammattilaisten mielenterveysosaamista.

Kokonaisuus on rakennettu osin Johanna Rotin MIELI ry:lle tekemän YAMK-opinnäytetyön pohjalle. Kokonaisuus on pilottivaiheessa ja kerätyn palautteen avulla videot viimeistellään ja käännetään myös ruotsin kielelle. Palautteellasi on siis merkitystä!

Keskeiset asiat koulutuksesta

Koulutus koostuu kolmesta, n. 15 minuutin pituisesta videosta. Jokainen video sisältää tieto-osuuden lisäksi tehtävän, jonka kesto on 10-20 minuuttia. Tehtävän ohjeistus käydään läpi videolla. Videot on hyvä käydä läpi järjestyksessä. Jokaisen videon alla on myös videossa esitetyt diat. Mikäli sinulla on Vahvuuspakka-työväline, on se hyvä olla mukana koulutuksen aikana. Taukoineen kokonaisuuden kesto on n. kaksi tuntia.

Koulutuksen kulku

 1. Jos katsotte kokonaisuuden yhdessä, sopikaa, miten toimitte, jos joku haluaa keskeyttää ja kysyä tai pohtia jotain. Sopikaa myös, pidättekö taukoja tilanteen mukaan, vai esim. jokaisen osion jälkeen.
 2. Tämän tehtyänne, ottakaa hyvä asento, avoin mieli ja painakaa ensimmäinen video käyntiin.
 3. Kun olette katsoneet kaikki videot, täyttäkää Vahvuuspakan mukana tulleet palautelomakkeet ja lähettäkää ne palautekuoressa. Vaihtoehtoisesti voitte täyttää palautelomakkeet tämän sivun alareunasta löytyvän linkin kautta. Huomioikaa, että jokainen täyttää oman lomakkeen.
 4. Viekää osaamisenne käytäntöön 😊

Nappaa nyt luonteenvahvuuksista kainaloon oppimisen ilo, näkökulmanottokyky ja uteliaisuus ja lähdetään tutkimusmatkalle luonteenvahvuuksien pariin!


Osa 1: Mitä luonteenvahvuudet ovat?

Tämän osion jälkeen osaat

 • …kuvata luonteenvahvuusteorian taustan ja keskeiset sisällöt
 • …käyttää yhtä luonteenvahvuustyöskentelyn menetelmää, vahvuusbongausta
 • …tunnistaa luonteenvahvuuksien yhteyden nuoren mielenterveyteen

Osa 2: Miten vien luonteenvahvuustyöskentelyn osaksi työtäni?

Tämän osion jälkeen osaat

 • …kuvata mitä luonteenvahvuustyöskentelyllä tarkoitetaan
 • …käyttää erilaisia luonteenvahvuustyöskentelyn menetelmiä, kuten Vahvuuspakkaa
 • …tarkastella luonteenvahvuustyöskentelyä suhteessa työssäsi kohtaamiesi nuorten erityisiin tarpeisiin
 • …ottaa huomioon myös mahdollisen nuoren suunnalta tulevan vastustuksen luonteenvahvuustyöskentelyä kohtaan

Osa 3: Miten luonteenvahvuudet näyttäytyvät työyhteisössäni?

Tämän osion jälkeen osaat

 • …tunnistaa vahvuuksien merkityksen työhyvinvoinnille
 • …tarkastella vahvuustyöskentelyn mahdollisuuksia jaettuna työotteena
 • …tarkastella omaa, tai työyhteisön jäsenissä syntyvää mahdollista vastustusta työotetta kohtaan
 • …tunnistaa vahvuuksia sekä itsessäsi, että työyhteisön jäsenissä

Muistathan jättää palautetta!

Palaute on meille tärkeää, jotta voimme kehittää koulutusta paremmin tarpeita vastaavaksi. Voit vastata palautteeseen alla olevan linkin kautta, tai Vahvuuspakan mukana lähetetyn palautelomakkeen avulla. Palautteet ovat nimettömiä, eikä niitä voi yhdistää vastaajaan. Paperiset lomakkeet kootaan yhteen ja niitä tarkastellaan kokonaisuutena, jolloin niistäkään ei voida tunnistaa vastaajia.

Palautteen vastauksia voidaan käyttää myös osana MIELI ry:n viestintää tai MIELI ry:lle tehtyjä opinnäytetöitä, mutta vain niin, että vastaajaa ei voida tunnistaa.