Siirry sisältöön

Hyvän mielen työpaikka -merkki VTT:lle toista kertaa – Hyvinvointityötä tehdään talossa isolla vaihteella

Viime vuosina VTT:llä on otettu käyttöön uusia toimia henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Seurauksena mielenterveyden poissaolot ovat vähentyneet.
Vaalea, hymyilevä nainen jakkupuvussa nojaa valkoiseen kirjahyllyyn työpaikalla
Hyvinvointipäällikkö Peppi Härme koordinoi työhyvinvoinnin toimia VTT:llä.

VTT:llä tehdään vaativaa tietotyötä, joka voi kuormittaa tekijäänsä eri tavoin. Henkilöstön hyvinvointi on siksi ollut aina tärkeää.

”Mielen hyvinvoinnin asiat ovat tosin nousseet esiin viime vuosina niin VTT:llä, Suomessa kuin maailmalla. Strategiamme mukaan olemme halunneet olla askelen edellä, ja kokeilla muuttuvaa työtä ennakoivasti”, sanoo hyvinvointipäällikkö ja hyvinvointitiimin vetäjä Peppi Härme VTT:ltä.

Siitä huolimatta VTT:lläkin on jouduttu joskus tarkistamaan suuntaa.

Hyvinvointitiimi koordinoi hyvinvointiasioita

”Henkilöstökyselyn tuloksissa neljä vuotta sitten hämmästytti se, että vaikka työhyvinvoinnin rakenteet ja palvelut olivat kunnossa, ne eivät vaikuttaneet täysin kohtaavan ihmisten tarpeita.”

Pohdinta heräsi siitä, miten VTT:n henkilöstö löytäisi palvelut paremmin. Hyvinvoinnin edistämisessä käynnistettiin isompi vaihde. VTT:llä nähtiin tärkeänä tarjota työkaluja sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn että tilanteisiin, joissa tukea tarvitaan.

Työtä varten perustettiin uusi hyvinvointitiimi, joka koordinoi nyt työterveyshuollon yhteistyötä, kuntoutusasioita, työkykyjohtamista ja työhyvinvoinnin hankkeita. Kolmihenkinen tiimi kehittää myös työnantajamielikuvaa, johtamisen osaamista ja lähiesimiestyötä.

”Teemme laajaa yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden, kuten esihenkilöiden, työterveyshuollon ja lounas- ja liikuntapalveluiden tuottajien kanssa. Käytämme työn tukena useita tietolähteitä. Viestintä on tärkeää siinä, että henkilöstö tuntee tarjolla olevat palvelut”, kertoo Härme.

Matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin Auntie-palvelut tukevat työntekijöiden työssä jaksamista ja stressin vähentämistä. Työterveyspalveluiden kautta pääsee tarvittaessa lyhytterapiaan. Tietoa mielen hyvinvoinnista tarjotaan luennoilla ja tiimityöpajoissa.

Johtaminen on iso kehittämiskohde

Johtaminen on keskeistä henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Johtamisen tukeminen ja kehittäminen on VTT:llä tärkeä painopiste.

”Hyvä johtaminen on aina myös työkykyjohtamista, johon liittyy työntekijöiden fyysinen hyvinvointi, psykologinen turvallisuus ja ongelmien ennaltaehkäisy”, muistuttaa Härme.

Työntekijöiden mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on puolestaan yrityksille menestystekijä ja rekrytointivaltti. Mielen hyvinvointi onkin osa VTT:n työnantajalupausta.

”Hyvinvoivien työntekijöiden työkyky, sitoutuneisuus ja ongelmanratkaisukyky on parempi. Hyvinvoiva työyhteisö palautuu paremmin muutoksista ja vastoinkäymisistä. Samalla vähenevät mielenterveyden ongelmista johtuvat kulut”, avaa Peppi Härme.

Uuden viisivuotisen strategian toimeenpanon tueksi käynnistettiin työn kehittämiseen keskittyvä New Work @ VTT -ohjelma vuonna 2021. Sen puitteissa kokeillaan uusia työnteon käytäntöjä ja otetaan niistä parhaat pysyvästi käyttöön.

”Yksi uusista käytännöistä on offline hour, eli Teams-palavereista vapaa aika joka päivä kello 12–13. Olemme myös siirtyneet 45 minuutin tuntiin, jotta palaverien välissä ehtii pitää tauon”, Härme kertoo.

Lähiesihenkilöille tarjotaan monipuolisia valmennuskokonaisuuksia. Esimerkiksi kaikki uudet esihenkilöt saavat valmennuksen aloittaessaan tiimien johdossa. Viime vuonna esihenkilöt osallistuivat hankkeeseen, jossa pohdittiin tunteiden merkitystä työelämässä.  Valmennuskokonaisuutta laajennetaan nyt koko henkilöstölle.

”Mielekäs työ, työn tulosten näkeminen sekä kokemus osaamisesta ja onnistumisesta ovat olennaisia työkyvyn tuen lähteitä”, luettelee Härme.

Hyvinvoinnin lähettiläät toimivat linkkinä tiimeihin

VTT:llä perustettiin vuonna 2020  Wellbeing Champion -verkosto, jonka jäsenet vievät hyvinvoinnin viestiä tiimeihinsä.

”Verkoston avulla pilotoimme uusia hyvinvoinnin työkaluja, jaamme niistä tietoa,  ja tiedotamme kampanjoista”, avaa Peppi Härme verkoston toimintaa.

Joulun alla verkosto toteutti hyvinvointia vahvistavan joulukalenterin. Fysioterapeuttien ohjauksessa verkoston jäsenistä on sukeutunut myös ergonomia-lähettiläitä.  Lähettiläät sitoutuvat verkostoon vuodeksi kerrallaan, ja tekevät sen verran kuin itse haluavat ja kykenevät.

”Mukaan voi tulla jokainen, joka on kiinnostunut hyvinvoinnin vahvistamisesta osana työtään ja haluaa jakaa osaamista tiimissään. Verkostoon kuuluu nyt 20 lähettilästä”, kertoo Härme.

Sitoutuminen verkostoon on ollut vahvaa. Vain harva lähettiläs jäi pois ensimmäisen vuoden jälkeen.

Hyvän mielen työpaikka -merkki on auttanut peilaamaan tehtyä työtä

VTT:n työ henkilöstön hyvinvoinnin puolesta oli hyvällä mallilla, kun VTT haki MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkkiä ja sai sen ensimmäisten joukossa syksyllä 2020. VTT sai merkin jo toiselle kaudelle alkuvuonna 2022, ensimmäisenä organisaationa Suomessa.

Merkki on työkalu, jonka avulla Mieli ry arvioi organisaation tekemää työtä henkilöstön mielenterveyden hyväksi, ja myöntää merkin.

”Tehdyn työn kuvaaminen ulkopuoliselle on hyödyllistä, koska samalla se kirkastaa asioita itselle. Merkki on auttanut peilaamaan omaa työtä. Merkityksellisintä on, että Mieli ry toimii ulkopuolisena asiantuntijatahona, joka arvioi tekemämme työn”, sanoo Härme.

”Se, että olemme VTT:llä tehneet tunnustuksen arvoista työtä, on hieno asia. Vaikka nämä asiat eivät tulekaan koskaan valmiiksi, olemme saaneet vahvistuksen siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan,.”

Henkilöstökin on pannut merkille ponnistelut hyvinvoinnin puolesta. Kahdessa viimeisessä henkilöstökyselyssä kokemus hyvinvoinnista on merkittävästi parantunut. . Oikea suunta näkyy myös työterveyden raporteista.

”Viime vuoden aikana mielenterveyden poissaolot vähenivät 6 prosenttia ja näihin liittyvät, pitkät poissaolot 10 prosenttia ”, Härme toteaa.

Toimiala: Teknologian tutkimuslaitos, keskeistä tutkimuksen ja teknologian hyödyntäminen ja kaupallistaminen.

Suomen valtion omistamaan VTT-konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi neljä VTT:n tytäryhtiötä

Liikevaihto: vuonna 2020 149 miljoonaa euroa, liiketulos 11,4 miljoonaa euroa

Henkilöstö: 2020 lopussa 2 129 henkilöä, joista yli 60 prosenttia tutkijoita

Kuva: VTT

Smart casual pukeutuneita ihmisiä ilmeisesti työpalaverissa vitsailemassa

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön.

Työelämäkuva neljä ihmistä kokouksessa

Mieli työssä® -koulutus

Mielenterveyteen investointi tuottaa tulosta ja hyvinvointia Hyvä mielenterveys on työkyvyn perusta. Se heijastuu myönteisesti työyhteisön …

Yrittäjän hyvinvointityö

MIELI ry toteuttaa yrittäjille suunnattuja hyvinvointikoulutuksia sekä ammatillisesti ohjattuja hyvinvointiryhmiä. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Sivua muokattu 15.9.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: