Haavoittuva mieli -tunnista ja tue - Mielenterveyden ensiapu2 -koulutus Helsingissä