Hyvä arki lapselle -vapaaehtoisten koulutus

Tässä ajassa vanhemmuuteen on nähty liittyvän uudenlaisia paineita tai tavoitteellisuutta. On jopa todettu, että elämme vanhempivastaisessa kulttuurissa. Tutkimusten* mukaan vanhemmat kokevat usein jäävänsä vaille hyvänä vanhempana näkymistä. Nämä teemat näkyvät eri järjestöjen matalan kynnyksen palveluissa ja koskettavat siten myös vanhempia ja perheitä kohtaavia vapaaehtoisia. Hyvä arki lapselle -koulutuksen tarkoitus on luoda vanhemmuuteen avaraa ja kannustavaa ilmapiiriä. Koulutukset pohjautuvat Lapset puheeksi –lähestymistapaan ja niissä pohditaan yhdessä  tunteiden hyväksymistä ja arjen tärkeyttä, sekä sitä, millaiset asiat vaikuttavat pärjäävyyteen, mitä on ylisukupolvisuus ja mikä on kehitysympäristön merkitys.

Tärkeimpänä tavoitteena on universaalin vanhemmuuden käsitteen omaksuminen. Se, että kannustamme, muistamme ja huomioimme ympärillämme eläviä vanhempia, annamme heille kokemuksen hyvänä vanhempana näkymisestä. Ajattelemme, että vanhemmuus on biologian lisäksi myös mielentila, jonka jokainen aikuinen voi omaksua – tehdä pieniä tekoja lapsen ja perheiden arjessa vahvistaen samalla lapsen pärjäävyyttä. Käsittelemme vanhemmuutta jokaisen ainutlaatuisena kokemuksena.

Hyvä arki lapselle –koulutus on kuuden tunnin mittainen kokonaisuus. Osaava vanhemmuus –hankkeen Lapset puheeksi –koulutuksessa olleet järjestöjen työntekijät saavat Hyvä arki lapselle –kouluttajuuden, jonka jälkeen voivat kouluttaa oman järjestönsä vapaaehtoisia / kokemusasiantuntijoita / vertaistukijoita. Osaava vanhemmuus –hankkeen työntekijät tulevat myös pyynnöstä kouluttamaan valtakunnallisesti eri järjestöihin vapaaehtoisia.  Hankkeen aikana (2018-2020) koulutukset ovat maksuttomia.

Oivalsin kuinka pienillä muutoksilla voi saada suuria aikaan. Huolettamaan jäi se, kuinka hyvin vanhemmat /lähipiiri tätä tiedostaa. Hyvä arki lapselle-koulutus mukaan jo synnytysvalmennukseen! :)

- koulutukseen osallistuneen palaute -

* Lähde: Perälä Marja-Leena, Salonen Anne, Halme Nina & Nykänen Sirpa: Miten lasten ja perheiden palvelut vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulma. (2011). THL, Raportti 36/2011. Tampere.

Tutustu Hyvä arki lapselle -lokikirjaan

Yhteystiedot

Jenni Tolvanen
Projektisuunnittelija
Osaava vanhemmuus –hanke Vanhemmuuden tuen tiimi

+358 40 662 7551Lapinlahdenpolku 8 D, 2. krs, 00180 Helsinki

Marja Uotila
Projektipäällikkö
Lapinlahden Lähde, Osaava vanhemmuus

+358 406 625 274Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki