Mielellään -verkosto

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n mielenterveyden edistämisen yksikkö tekee yhteis- ja kehittämistyötä muiden ikääntyvän mielen hyvinvointia tukevien järjestöjen kanssa:

Yhdessä järjestöjen eri tavoin mielenterveyttä edistävät toiminnat muodostavat Mielellään -yhteistyöverkoston. Mielellään -yhteistyöverkosto käynnistyi vuosina 2012-2016 silloisen Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen STEAn rahoittamana hanketoimintana. Ikääntyvien mielenterveyttä edistävä yhteistoiminta jatkuu kohdennetun toiminta-avustuken turvin.

Tutustumista varten alla on esimerkkejä Mielellään-toimijoiden aikaansaannoksista:

 

 

 

Yhteystiedot

Mirja Erlund
Asiantuntija, Ikäihmisten mielenterveyden edistäminen
Aikuistyön yksikkö

+358 40 143 4411Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki