Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville – MIRAKLE 2012–2016

MIRAKLE-hanke päättyi vuonna 2016, mutta ikäihmisten mielenterveyden edistäminen jatkuu Mielenterveyden edistämisen yksikössä kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Tältä sivulta kuvia MIRAKLE-hankkeen toiminnasta vuosilta 2012-2016 sekä linkkejä ikäihmisten mielenterveyttä edistäviin materiaaleihin, työvälineisiin ja toimintamuotoihin. Hankkeen kehittämistyön tueksi ketättiin tietoa ikäihmisiltä itseltään ja tuotiin esiin heidän näkemyksiään ja elämänkokemuksiaan esiin asiantuntijatiedon rinnalla. Kaiken toiminnan läpi kulki ajatus siitä, että mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden huoltaminen, treenaaminen, tukeminen ja edistäminen ovat vähintään yhtä tärkeitä kaiken ikäisenä kuin fyysisestä terveydestä huolehtiminen.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteis- ja kehittämistyötä muiden ikääntyvien mielen hyvinvointia edistävien hankkeiden kanssa. Mielellään -verkoston yhteistoiminta jatkuu - tykkää meistä facebookissa! Mirakle kuului myös  Vanhustyön keskusliiton ja Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmaan.


Mirakle-hankkeessa tuotettuja materiaaleja ja työvälineitä

Ikääntyvä mieli - mielen hyvinvointia vanhetessa

Seniori Hyvinvointitreenit - hyvää mieltä ja oloa ryhmästä ohjaajan opas

Välmåendeträning för seniorer - välbefinnande och trivsel i grupp. Guide för handledare

Myönteisen muistelun kortit

Kort för positiva minnen

Hyvä mieli vanhetessa -esite

Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit -lautapeli


Seniori Hyvinvointitreenit
– hyvää oloa ja mieltä ryhmässä

Seniori Hyvinvointitreenit -toiminta jatkuu kohdennetun toiminta-avustuksen turvin Mielenterveyden edistämisen yksikössä!

Seniori Hyvinvointitreenit on tavoitteellista mielen hyvinvointia vahvistavaa ryhmätoimintaa yli 60-vuotialle. Osallisuuden, toiminnallisuuden sekä voimavarojen vahvistuminen ovat treenien suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtina.  Treenit tarjoavat osallistujille myönteisiä hyvinvointia tukevaa tietoa ja kokemuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi mielen taidot ikääntyessä ja kulttuuri hyvinvoinnin tuojana.

Treenikertojen sisällöt suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti 6-12 kertaa noin 2 tuntia kerrallaan. Ryhmää ohjaa aina vähintään kaksi ohjaajaa. Ohjaajat voivat olla sekä vapaaehtoistoimijoita että ammattilaisia.

Seniori Hyvinvointitreenit on muotoiltu Suomen Mielenterveysseuran Hyvinvointitreenit SMS -mallista ikäihmisten toimintaan soveltuviksi vapaaehtoistoimijoiden sekä yhteistyöverkoston kanssa. Tähän mennessä on huomattu mallin soveltuvan erilaisille ryhmille ja organisaatioille. Sitä voi soveltaa esimerkiksi vapaaehtoisten jaksamisen tueksi, palvelutalojen yhteisöllisenä hyvinvointia tukevana toimintana tai esimerkiksi osaksi yhdistysten tarjoamaa toimintaa ikäihmisille omalla toiminta-alueellaan. 

Treenien toteuttamisen tueksi järjestetään ohjaajakoulutusta, kehitetään mielen hyvinvointia tukevia toimintavälineitä, julkaistaan opas ohjaajille ja työkirja osallistujille. Lataa ohjaajan opas.

Ohjaajakoulutuksen diaesitys


Ikäihmisille suunnatun kriisiavun kehittämistyö

Mirakle-hankkeessa toteutettiin jalkautuvan kriisityön pilotti, jossa kokeiltiin yli 60-vuotiaille sopivaa, asiakkaan toivomaan paikkaan (esim. koti) vietävää/tuotavaa kriisityötä. Kokeilun avulla kerättiin tietoa siitä, millaista jalkautuva, kotiin vietävä kriisityö parhaimmillaan voisi olla. Etsivä ja löytävä työ sekä verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa olivat kokeilussa keskeistä.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Tampereen kriisikeskus Osviitan sekä Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Likioma-hankkeen kanssa 1.10.2014-31.12.2015. Kokeilu on tallennettu Innokylään sekä posterille.

Jalkautuva kriisityö Innokylässä

Jalkautuva kriisityö -posteri

Mobile crisis work -poster


Vinkkejä ikääntyvän mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Jos lainaat esityksiä, niin toivomme, että mainitset silloin myös lähteen. Kiitos!


 

 

Yhteystiedot

Paula Noresvuo
Projektisuunnittelija
Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke

+358 40 661 3511Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki