Koulutusten materiaalit

Urheiluopisto Varalassa 28.8.2015 pidetyn Liiku Mieli Hyväksi -seminaarin aineistot. Seminaari oli myös Mielenterveyslan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeen (2012-2015) päätösseminaari.

Seminaarin ohjelma

Tietoisuustaidot - uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi? Terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Kangasniemi, LIKES -tutkimuskeskus.

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? Projektipäällikkö Satu Turhala, Suomen Mielenterveysseura ja tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen, Liikuntatieteellinen Seura.

Luonnossa Mieli Hyväksi - luonnosta hyvinvointia ja terveyttä. Eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salonen, Psykologipalvelut Hyvän MielenTila.

Tökkäyksiä vai halauksia - miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikunnan lisäämiseksi? ESMAn hallituksen jäsen, projektikoordinaattori Johannes Parkkonen, Suomen Mielenterveysseura.

 

Jyväskylän 8. erityisliikunnan valtakunnallisilla neuvottelupäivällä 26-27.8.2013 pidetyn Liikkeen mielekkyyttä ja mielen liikettä -teemaseminaarin aineistot

Lisätietoja erli -päivistä ja päiviin liittyviä materiaaleja

Teemaseminaarin avaus. Projektipäällikkö Satu Turhala, Suomen Mielenterveysseura ja kehittämispäällikkö Esa Nordling, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Elämäni kunnossa vai hoivaammeko itsemme hengiltä? Liikunnan erityisasiantuntija Matti Heikkilä.

Ryhmätöiden yhteenveto

 

Liikuntakeskus Pajulahdessa 26-27.8.2013 pidetyn Liiku Mieli Hyväksi - aineistot

Likuntaa lääkkeeksi? Vanhempi tutkija, liikuntalääketieteen dosentti Katriina Kukkonen-Harjula, UKK-Instituutti.

Liikettä mielelle - psykomotorinen näkökulma kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Lehtori Anita Ahlstrand, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Psykomotoriikka yhdistys ja fysioterapeutti Monica Linell, HUS, Suomen Psykomotoriikka yhdistys.

Liikettä mielelle - psykomotorinen näkökulma kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen - harjoitteita. Lehtori Anita Ahlstrand, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Psykomotoriikka yhdistys ja fysioterapeutti Monica Linell, HUS, Suomen Psykomotoriikka yhdistys.

Energiaa ja iloa liikunnasta - liikuntaryhmän järjestäminen mielenterveyskuntoutuksessa masennusta kokeville nuorille aikuisille - liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma. Linnea Remes.

Liikkuva omakuva: tanssi ja kinesteettinen tieto itsetuntemuksen ja luovien elämäntaitojen herättelijänä. Koreografi, yhteisötaiteilija Sanni Sihvola ja teatteripedagogi Ursula Hallas, Omaiset mielenterveystyön tukena, Uusimaa ry, MiMi - projekti.

Täsmälääke - hanke parantaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja mielenterveyskuntoutujien liikunta mahdollisuuksia Lahdessa. Projektipäällikkö, terveydenhoitaja Sari Kristiansen, Lahden sosiaali- ja terveystoimi.