Oppaat ja julkaisut

Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita. Erityisliikuntaa kuntiin 2013–2015 -hankkeen loppuraportti. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 12, 2015.

Liikunnalla lisää osallisuutta. Selvitys soveltavan liikunnan ja osallisuuden edistämisen hyvistä käytännöistä. Kuntoutussäätiön työselosteita 50/2015.

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016–2021. Soveltava liikunta SoveLi 2015.

Luonto liikuttamaan - Opas ryhmäytymisen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa. Luonto liikuttamaan -hanke.

Luonnostaan hyvinvoiva- Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Luonnostaan hyvinvoiva -hanke 2014.

Täsmälääke -hankkeen ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja 2014.

Erityisliikunnan tilanne kunnissa 2013. Timo Ala-Vähälä, Saku Rikala. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:5.

Viheralueista voimaa vanhuuteen. Tutkimus viherympäristön yhteydestä Helsingin keskustassa asuvien ikääntyneiden elämänlaatuun. Ikäinstituutti, Kari Kuusisto. Raportteja 1/2014.

”Ei tarvittukaan parasetamolia” – Kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa. Kirsti Nieminen ja Eila Sainio (toim.) 2013.

Viheralueista voimaa vanhuuteen. Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä. ”Metsä on turvallinen, rauhoittava, voimaannuttava elementti”. Anne Korhonen - Sari Liski-Markkanen. TTS:n julkaisuja 418 (2013).

Mielenterveysbarometri 2013. Mielenterveyden Keskusliitto, TNS Gallup 2013.

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10.

Liikunta ja ikääntyminen – liikkeellä voimaa vuosiin. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:5

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Laitila, Minna 2013.

Kansalliseen mielenterveys – ja päihdesuunnitelmaan 2009-2015 liittyviä julkaisuja

Miksi murrosikäinen luopuu liikunnasta? Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:3.

Tulevaisuuskuvia luontokokemusten hyödyntämisestä - Luonnosta hyvinvointia, palveluja ja liiketoimintaa. Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Turun yliopisto 4/2013.

Keho ja mieli liikkeelle. UKK-instituutin terveysliikunta uutiset 2012.

Liikunta ja työurat – Työelämä kaipaa myös liikettä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:3.

Luonnon vaikutukset hyvinvointiin. Yli-Viikari, Anja, MTT/CAREVA-hanke 2011.

Selvästi metsässä projektin (2009-2011) loppuraportti. A-Kiltojen liitto 2011.

Mielenterveyskuntoutujien liikuntapalvelut Helsingissä. Tulisalo, Eeva 2010.

Green care mielenterveystyössä. Rappe, Erja - Malin, Minna-Helena 2010.

Luontoliikunta ja terveys - Kooste luonnon ja luontoliikunnan terveysvaikutuksista perustuen valikoituihin tutkimuksiin. Laukkanen, Raija 2010.

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys ja päihdetyössä – Kokemuksia Pohjanmaa-hankkeesta, Sateenvarjo - projektista ja Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeesta 2005–2009.

Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Metlan työraportteja 52:57-77.

Designed To Move