Tutkimukset ja opinnäytetyöt

 
 
 
 
 
 
 

Tanssi- ja liiketerapia osana psykofyysistä fysioterapiaa – Asiakkaiden kokemuksia 3 kuukauden tutkimusjakson ajalta. Hutri, Milla ja Kataja, Sonja, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2014.

”Toivon, että mä saisin elää ja kasvaa omana ittenäni” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kuntoutuksesta ja liikunnasta. Sillanpää, Tanja, Laurea-ammattikorkeakoulu 2014. Lyhyt kooste.

Mindfulness skills, psychological flexibility, and psychological symptoms among physically less active and active adults. Kangasniemi, Anu, Lappalainen, Raimo, Kankaanpää Anna, Tammelin, Tuija, LIKES-tutkimuskeskus 2014. Jyväskylän yliopiston tiedote.

Liikunnanohjaus Uudenmaan psykiatrisissa sairaaloissa vuonna 2014. Mäkelä, Jatta, Laurea ammattikorkeakoulu 2014. Lyhyt kooste.

Suomalaisen psykiatriatieteen juuria etsimässä - Psykiatria tieteenä ja käytäntönä 1800-luvulta vuoteen 1930. Hirvonen, Helena, Itä-Suomen yliopisto 2014.

Hyvää oloa voimametsästä – Tutkimus psykologisia -harjoitteita sisältävästä luontoreitistä. Vattulainen, Kirsi, Tampereen yliopisto 2013.

Diet and Depression - An Epidemiological Study. Ruusunen, Anu, Itä-Suomen yliopisto 2013.

Liikunnasta elämäniloa ja energiaa - Masennusta kokevien aikuisten liikuntakurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi. Remes, Linnea, Jyväskylän yliopisto 2013. Kooste artikkelissa.

Lapsen mielenterveys ja liikunta: Kirjallisuuskatsaus. Heikkinen, Lauri, Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013.

Mitä sitten, jos ei liikuta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Kauravaara, Kati, Jyväskylän yliopisto 2013.

Joogan asanaharjoitusten välittömät vaikutukset autonomisen hermoston toimintaan ja psyykkisiin tekijöihin. Keränen, Katja, Itä-Suomen yliopisto 2013.

Lepposasti luonnossa - luontoliikuntaa mielenterveyskuntoutujille. Greijus, Senja - Tuomainen, Teemu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2013.

Interrelationships of physical activity and depressive symptoms with cardiometabolic risk factor. Korniloff, Katariina, Jyväskylän yliopisto 2013.

Yoga on our minds: a systematic review of yoga for neuropsychiatric disorders. Meera Balasubramaniam, Shirley Telles and P. Murali Doraiswamy 2013.

Mieleni metsään menköhön: Luonto osaksi mielenterveyskuntoutusta. Siponen, Anniina - Siitari, Nea, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2013.

Liikunta depression hoidossa aikuisilla. Kokkonen, Juha, Itä-Suomen yliopisto 2012.

Luontoympäristöjen käyttö edistää psyykkistä hyvinvointia elpymiskokemusten kautta. Kivimäki, Sini, Tampereen yliopisto 2012.

Terveyttä puutarhasta - voimaantuminen green care -puutarhatoiminnan ohjauksessa. Salovuori, Tuomo, Turun yliopisto 2012.  

Luonnossa liikkumisen kulttuuriset representaatiot - Diskurssianalyysi suomalaisten luonnossa liikkumista käsittelevistä haastatteluista. Simula, Mikko, Jyväskylän yliopisto 2012.

Tyttö sinä olet tähti: Toiminnallinen tyttöryhmä erityiskoulussa. Ahola, Rea, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2012.

Masennusoireet vuoden kuluttua synnytyksestä: yhteydet liikuntaan ja kokemukset perhevapaasta. Teoksessa: Perhevapaalta takaisin työelämään /Luoto, Riitta - Kauppinen, Kaisa - Luotonen, Aino (toim.) Työterveyslaitos 2012.

Depressive Symptoms, Sense of Coherence, Physical Activity and Genetic Factors among Older People. Pakkala, Inka, Jyväskylän yliopisto 2012.

Apuvälineitä mielenterveyskuntoutujien arkeen: Apuvälineopas mielenterveyskuntoutujille. Happonen, Riikka - Åstedt, Heidi, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012.

"MUKAVA TEKEMINEN, MUKAVASSA SEURASSA": Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ryhmäliikunnasta. Karvinen, Nelli, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2012.

Yhdessä kaksoisdiagnoosikuntoutujien kanssa leirikäytäntöjä kehittämässä. Sibelius, Jenni - Eskelin, Hannele - Penney, Margaret, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2012.

Liikuntaryhmän merkitys mielenterveyskuntoutujille. Kallioinen, Niina - Laajalehto, Aleksi, Hämeen ammattikorkeakoulu 2012.

LIIKUNNAN MERKITYS MUISTISAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ. Kharel, Dipa - Hu, Xiao, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2012.

Liikunnan merkitys nuorelle suljetun osastohoidon aikana. Kröger, Anne - Neuvonen, Stina, Savonia-ammattikorkeakoulu 2012.

MIELI LIIKKUU: luovan liikkeen ryhmän kokeilu ja mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ryhmään osallistumisesta. Nevalainen, Pinja - Rosenblad, Maria, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2012.

Lihavuuden ja diabeteksen ennaltaehkäisy, riskitekijät ja hoito mielenterveyskuntoutustyössä. Karhu, Laura - Kutvonen, Eija - Kokkonen, Minna-Maaria - Kuronen, Mirja, Laurea-ammattikorkeakoulu 2012.

Green Care sosiaalityön mahdollisuutena. Suopanki, Armi, Lapin yliopisto 2011.

Ruokaa mielelle - Ratkaisukeskeinen ryhmäohjelma masennuksesta toipuvien mielenterveyskuntoutujien ravitsemusohjaukseen. Tolonen, Ulla, Itä-Suomen yliopisto, 2011.

SIELTÄ SAA TYYNEYTTÄ, SIELTÄ SAA ENERGIAA. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Mesimäki, Kaisa, Helsingin yliopisto 2011.

Lisää virtaa liikunnasta? Liikunnan harrastamisen yhteys koettuun työstä palautumiseen. Tiihonen, Nina, Tampereen yliopisto 2011.

Liikunta osana mielenterveyskuntoutusta - Kuntoutujien kokemuksia liikunnan merkityksestä mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Häkkilä, Jonna, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011.

Toiminnasta voimaa - Toiminnallinen ryhmä depressioasiakkaille. Hartikainen, Heidi - Ronkainen, Hanna, Savonia-ammattikorkeakoulu 2012.

Liikuntaryhmä skitsofreniapotilaiden psykososiaalisessa kuntoutuksessa - "ei hullumpi" terveysliikuntatutkimus. Partti, Mikko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2011.

Hyvä mieli - projektin liikunta- ja virikeryhmiin sekä neuvojakäynteihin hakeutumista edistävt ja ehkäisevät tekijät 75-79- vuotialla yksinäisyyttä kokeneilla Jyväskyläläisillä. Pappila, Sanna, Jyväskylän yliopisto 2011.

Hyvää oloa koirista! Koirien ulkoilutus osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta. Kontiainen, Anna-Leena - Kiviniemi, Jenny, Vaasan ammattikorkeakoulu 2011.

Toiminnallisia kuntoutusmenetelmiä: Haastattelu mielenterveyskuntoutujille mielekkäistä kuntoutusmenetelmistä.Tikkanen, Tanja, Kajaanin ammattikorkeakoulu 2011.

Mielenterveyskuntoutujien liikuntaryhmä. Lehti, Maria - Salminen, Emmi - Peltonen, Henri, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2011.

Mielenterveyspotilaiden kuntotestaus Paloniemen sairaalassa. Hurskainen, Heidi, Kisakallion urheiluopisto 2011.

Liikunnan vaikutukset mielenterveyteen. Suomela, Minna - Väli-Torala, Jonna, Vaasan ammattikorkeakoulu 2011.

LIIKUNNALLA TERVEYTTÄ PÄÄSTÄ VARPAISIIN - Selvitys terveysliikuntahankkeesta yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön kanssa.Tawast, Anna, Lahden ammattikorkeakoulu, 2011.

Viherympäristön aktivoivat vaikutukset ikäihmisten palvelutaloyhteisössä. Malin, Minna-Helena, Helsingin yliopisto 2010.

Luonto elvyttää. Ohralahti, Tiina, Tampereen ammattikorkeakoulu 2010.

Pienryhmämuotoinen ravitsemus- ja liikuntainterventio lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä - Kvasikokeellinen interventiotutkimus. Taulu, Anne, Tampereen yliopisto 2010.

Terveystietoa mielenterveyskuntoutujille. Mänttäri, Minna, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 2010.

Liikunnasta apua masennukseen ja ahdistukseen: somerolaisten ikääntyvien ja ikääntyneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia liikunnan vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vainio, Riitta, Laurea-ammattikorkeakoulu 2010.

Yhdessä tekemisen iloa! : Virkistysryhmä kaksoisdiagnoosikuntoutujille. Talvensaari, Anna-Reeta - Raimi, Pia, Laurea-ammattikorkeakoulu 2010.

Iäkkäiden liikuntaharrastuksen yhteys masennukseen ja yksinäisyyteen. Risto Haverinen, Jyväskylän yliopisto 2010.

Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Laitila, Minna, Itä-Suomen yliopisto 2010.

Ravinnon ja liikunnan merkitys nuorten mielenterveyteen - toiminnallinen opinnäytetyö Alppilan lukiossa. Torikka, Senja - Kampuri, Susanna, Laurea-ammattikorkeakoulu 2010.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut työhyvinvoinnin kehittäjänä. Soudunsaari, Aki, Jyväskylän yliopisto 2010.

Keho, mieli ja vuorovaikutus: kokemuksia liikuntaterapiaryhmästä nuorisopsykiatrisella osastolla. Saarela, Petri - Kuukasjärvi, Marko, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2010.

Eri hoitomuotojen vaikuttavuus psykiatrisessa sairaanhoidossa. Vasarainen, Turo, Satakunnan ammattikorkeakoulu 2010.

Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia draamatyöskentelystä. Jokela, Tiina - Heiskanen, Meri, Tampereen ammattikorkeakoulu 2010.

Voimaa ryhmästä: Huumevieroituspotilaiden kokemuksia toiminnallisesta ryhmästä. Selmo, Selina, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2010.

Omannäköistä Elämää - Draaman keinot mielenterveyskuntoutujien ryhmäytymisessä. Kupiainen, Tanja, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2010.

Liikunta osana mielenterveyskuntoutujan kuntoutumisprosessia. Pesonen, Annika - Ruusila, Marika, Tampereen ammattikorkeakoulu 2010.

Ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sekä psykologista ohjausta sisältävän laitoskuntoutuksen vaikutus koettuun terveydentilaan, terveyskäyttäytymiseen ja ilmoitettuun painonkehitykseen. Haapakoski, Matti, Kuopion yliopisto (väitös) 2009.

Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi ikääntyneillä. Kuhanen, Raimo, Jyväskylän yliopisto 2009.

Mielenterveyskuntoutujista vertaisohjaajiksi. Nikkola, Suvi Maria - Viitala, Maija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2009.

Liikunnan merkitys mielenterveydelle - Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia. Lamminmäki, Tiina - Rintala, Katja, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2009.

Mielenterveyskuntoutujan liikuntapalvelupolku erikoissairaanhoidosta Liiku Mieli Hyväksi-ryhmään. Leinonen, Suvi - Pakka, Kaisa, Kajaanin ammattikorkeakoulu 2009.

Rentoutuminen mielenterveyden tukena : EMY ry:n jäsenten kokemuksia rentoutumisryhmästä. Malmberg, Miia - Wiksten, Sanna, Laurea-ammattikorkeakoulu 2009.

KOHTI OMAEHTOISTA LIIKUNTAA: Keinoja nuorten mielenterveyskuntoutujien liikuntamotivaation tukemiseksi. Harju, Heidi - Malmberg, Nina, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2009.

Nelijalkainen hoitaja - Eläimet mielenterveyttä tukemassa. Tuunanen, Elisa, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2008.

Depressio ei maaten parane. Liikunnan merkitys osastohoidossa depressiota sairastavien kokemana. Laura Järvinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2008.

Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia liikunnan ja psykofyysisten harjoitteiden vaikutuksista fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Latvala, Anna-Kaisa-Nikkola, Laura, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2008.

Liikuntaharrastuksen ja liikkumiskyvyn yhteys sosiaalisiin tekijöihin ikääntyneillä henkilöillä. Autio, Antti, Jyväskylän yliopisto 2007.

Liikunta ja skitsofrenia? : kirjallisuuskatsaus aivojen näkökulmasta.Leinonen, Mikko - Äännevaara, Tuukka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2007.

Mielenterveys on tärkeää, että selviää elämästä. Flink, Maiju, Lahden ammattikorkeakoulu 2007.

Tapaustutkimus nuorten naisten syömishäiriä- ja liikuntakokemuksista. Jaana Pekkarinen, Jyväskylän yliopisto 2007.

Fyysisen aktiivisuuden yhteys persoonallisuuteen, mielialaan ja toimintakykyyn. Pitkäaikaisseurantatutkimus ikääntyvillä miehillä. Bäckmand, Heli, Helsingin yliopisto 2006.

Koetun sosiaalisen tuen, pätevyyden, itsearvostuksen ja liikunnan yhteyksiä nuoruusiän kasvuvuosina. Salmela, Jaana, Jyväskylän yliopisto 2006.

Liikunta ja kirkasvalo vähentävät masennusoireita, Leppämäki, Sami 2006.

Toiminnallisuuden merkitys voimaantumiselle - voimavararyhmäläisten kokemuksia. Kiviahde, Anna - Koskela, Terttu, Kajaanin ammattikorkeakoulu 2006.

Verkostoitumisen merkitys mielenterveyskuntoutujien liikuntatoiminnan järjestämisessä. Vanhanen, Elina, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2006.

Luontokoemus ja henkinen hyvinvointi. Taka-aho, Mervi, Jyväskylän yliopisto 2005.

Hieronta psykiatrisen potilaan auttamismenetelmänä. Jakonen, Tanja, Lapin yliopisto 2004.

Fyysinen aktiivisuus, harrastustoiminta ja liikkumiskyky iäkkäiden ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin ennustajina: 65-84-vuotiaiden jyväskyläläisten 8-vuotisseuruututkimus. Lampinen, Päivi, Jyväskylän yliopisto 2004.

Liikkumallako apua tarkkaavaisuuteen? : tapaustutkimus tarkkaavaisuushäiriöisille lapsille suunnatusta liikuntakerhosta. Lepola, Hanna-Maija, Jyväskylän yliopisto 2004.

Tapaustutkimus neljän eri rasitustavan vaikutuksista mielialaan, kognitiiviseen suorituskykyyn ja stressihormoneihin. Haapiainen, Sakke - Kainulainen, Pekka, Jyväskylän yliopisto 2003.

Mielenterveystyö kunnissa. Sohlman, Britta - Kiikkala, Irma - Immonen, Tuula - Ahonen, Juha - Saalasti-Koski, Ulla, Stakes 2003.

Työyhteisössä toteutetun kevyen liikunta harjoittelun vaikutus työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin ja elämän laatuun. Järvi, Tiia, Jyväskylän yliopisto 2001.

Liikunnan merkitys työyhteisön hyvinvoinnissa: tapaustutkimus Jyväskylän yliopiston hallintoviraston työntekijöistä. Iivonen, Susanna, Jyväskylän yliopisto 2001.

Liikunta elämäntapana ja henkisen kasvun välineenä: filosofinen tutkimus liikunnan merkityksestä, esimerkkeinä jooga ja zen-budo. Koski, Tapio, Tampereen yliopisto 2000.

"Kaiken liikunnan ei tarvitse olla terapiaa, mutta kaikki liikunta voi olla terapeuttista". Kilpala, Veli-Pekka - Saarto, Jussi, Diakonia ammattikorkeakoulu 2000.

Liikunta ja valo vaikuttavat mielialaan. Leppämäki, Sami – Partonen, Timo – Lönngvist, Jouko 1997.

Masentuneisuus, liikunnan harrastaminen ja näiden väliset yhteydet ikäääntyneillä ihmisillä. Ketopaikka, Tarja, Jyväskylän yliopisto, 1997.