Liikunta - kehon kuunteleminen

Oman kehon kuunteleminen kannattaa. Keho antaa jatkuvasti erilaisia pieniä merkkejä elimistön voimatasapainosta, rentoudesta ja terveydestä, jos niitä vain malttaa kuunnella. Esimerkiksi väsymys, lihasten kireydet ja jännitykset tai erilaiset oireet, kuten päänsärky, silmien kirvely, kipu tai kehon lämpötilan vaihtelu ovat esimerkkejä kehon signaaleista. Olennaista on varata aikaa kehon viestien kuuntelemiselle ja hiljentyä niiden ääreen. Jos vauhti on kova, kehon huomioiminen jää väistämättä vähälle.

Liikuntaa on monenlaista

Kehon huoltaminen tarkoittaa omalle keholle sopivaa liikuntaa, myös venyttelyä ja verryttelyä, lihasten lämmittämistä, asentojen vaihtelua päivän mittaan sekä itselle sopivaa taukojumppaa työasentojen vastapainoksi. Myös kylpeminen, saunominen, hieronta ja muut kehoterapiat palauttavat ja rentouttavat kehoa sekä saavat kehon mielihyvähormonit, endorfiinit hyrräämään.

Liikunta on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia

Liikunnan avulla voidaan hallita stressiä, parantaa unen laatua ja helpottaa nukahtamista. Haastavissa elämäntilanteissa liikunta auttaa vähentämällä ahdistusta ja jännitystiloja. Liikunta tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Säännöllinen liikunta auttaa selviytymään arjen vaatimuksista ja on osa hyvinvointiamme. Liikunta hyvinvoinnin osatekijänä luo pohjan terveelle elämälle ja elämäntavoille.

Tietoa liikunnan merkityksestä kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnille on runsaasti. Sen terveysvaikutukset tunnistetaan, mutta silti haasteena on saada liikkumattomat ihmiset liikkeelle. On tärkeää pohtia, millaisesta liikunnasta nauttii, sillä positiiviset liikuntakokemukset ovat tärkeitä motivaation ylläpitämiseksi. Esimerkiksi eläkeiässä liikkumisella on ensiarvoinen merkitys mielen hyvinvoinnin kannalta. Lihaskunnon ylläpitämisestä ja tasapainoharjoittelusta auttavat myös arkisen toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Nykyinen elämäntapamme on usein fyysisesti passiivinen. Lisäksi työtä tehdään enimmäkseen istuen. Terveyshaittoja voidaan pienentää paitsi istumisaikaa vähentämällä myös säännöllisellä tauottamisella, hyvällä työpisteen ergonomialla ja arkiliikunnan edistämisellä. Omaehtoinen, myönteisiä elämyksiä tuottava, sopivasti haastava ja kuormittava liikunta tukee ja edistää psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia.

Löydä oma tapasi liikkua

Liikutko riittävästi? Liikuntalajien laajasta kirjosta löytyy vaihtoehtoja eri tavoitteisiin, elämäntilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Nauti liikkumisen ilosta, sillä mielekkyys ja mielihyvä luovat lisää liikettä, jolloin satunnainenkin muuttuu säännölliseksi. Suosi myös monipuolisesti kuormittavia liikuntamuotoja. Terveysliikuntasuositus on hyvä ohjenuora. UKK-instituutin aikuisten liikkumisen suositusten mukaisesti tulisi viikoittain liikkua seuraavasti:

  • Reipasta liikkumista ainakin 2 t 30 min tai rasittavaa 1 t 15 min viikossa
  • Lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa
  • Kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein - Jo muutaman minuutin liikkumisjaksot kerrallaan riittävät
  • Taukoja paikallaanoloon aina kun mahdollista
  • Riittävästi palauttavaa unta

Lue lisää

Muualla verkossa

Oiva: Liikkuva keho, hyvinvointiohjelmasta löydät myös tietoisen liikkeen harjoituksia. (oivamieli.fi)