Ahdistus

Jokaisen elämään kuuluu tilanteita jotka nostavat stressitasoa ja aiheuttavat ahdistusta. Ahdistus voi olla lyhytaikaista, jolloin se on tavallinen reaktio tilanteisiin ja kokemuksiin, jotka jollakin tapaa uhkaavat meitä. Se voi jatkua myös pitkään, kun tunnemme ettei tilanne ole hallinnassa tai emme näe siitä poispääsyä. Ahdistunut ei välttämättä aina heti osaa sanoa mistä tunnetila johtuu, se voi olla monen eri tekijän aikaan saamaa, tai yhden merkittävän asian aiheuttama. Ahdistukselle tyypillistä on, että se tuntuu kehossa, ilmenee negatiivisina tunteina ja ajatuksina, ja vaikuttaa laajasti arkeen. Ahdistus vie voimavaroja, kykyä olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja pitemmän päälle saattaa johtaa masennukseen. Ahdistuksen tunteiden kanssa onkin hyvä lähteä työskentelemään jo aikaisessa vaiheessa. Seuraavat askeleet auttavat hakemaan toimivia apukeinoja:

  • Tunnista tilanteet tai asiat jotka aiheuttavat ahdistusta
  • Pohdi, onko ahdistus aiheellista, ovatko nämä asiat ja tilanteet hyvinvointia uhkaavia, ja vaativatko ne toimia (esim. työtilanteen uudelleen arvioimista)
  • Mieti, ketkä voivat olla tukenasi tilanteessa, kenelle voisit puhua asiasta?
  • Millaisia taitoja tai keinoja voisit oppia, jotka lievittäisivät ahdistusta?

Ahdistus on myös hyvinvointimme kannalta tärkeä tunne, joka kertoo meille että kaikki ei ole hyvin, ja jotain on muutettava. Ahdistus kertoo että kestokykymme on ylittynyt, ja tarvitsemme joko ympäristön muutosta tai erilaisia keinoja, joilla käsitellä kokemuksiamme. Ahdistusta aiheuttavan tilanteet tai ihmisen kohtaaminen tietoisesti, itseä kuunnellen ja omaa kokemusta kunnioittaen, voi myös katkaista ahdistuksen noidankehän. Elämässä on myös kausia, jolloin olemme alttiita ahdistukselle ja vaatimukset ulkopuolelta ovat korkealla. Tällöin on hyvä tietoisesti lisätä hyvinvointiamme tukevia aineksia elämässä.

Ahdistuksen hoitaminen voi olla hyvin tehokasta. Lue lisää...

Muista myös:

Jokainen hengenveto, on lähempänä sitä hetkeä, kun et enää tunne niin voimakasta ahdistusta.
- M. Linehan