Avun hakeminen mielenterveysongelmista kärsivälle nuorelle

Nuoruusiässä psyykkiset ongelmat ovat varsin tavallisia. On arvioitu, että noin joka viides nuori kokee alakuloisuutta, ahdistusta tai liiallista ärtyneisyyttä, joka vaikuttaa häiritsevästi perhe- ja ystävyyssuhteisiin sekä koulunkäyntiin ja vapaa-ajan viettoon.

Usein tunne-elämän vaikeudet ovat ohimeneviä ja nuoruusikään kuuluvia. Vanhempien tai muiden läheisten aikuisten on tämän vuoksi joskus vaikeaa hahmottaa, milloin olisi syytä lähteä hakemaan ulkopuolista apua.  Masentuneisuus, aggressiivisuus, syömisongelmat, kriisi perheessä tai kouluvaikeudet ovat tavallisimpia syitä nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeutumiseen. Avun hakeminen kannattaa aloittaa silloin, kun nuoren käyttäytyminen huolestuttaa ja käyttäytyminen muuttuu selkeästi aiemmasta ja kun muutos kestää pitkään, esimerkiksi muutaman viikon. Selkeitä syitä avunhakemiseen ovat aina itsetuhoinen käyttäytyminen ja psykoottiset oireet. Koulua käyvän nuoren ensisijainen hoitopaikka on kouluterveydenhuollon työryhmä tai terveyskeskus. Kouluterveydenhuollossa nuori voi tavata kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin tai koulukuraattorin. Tarvittaessa koululääkäri (tai terveyskeskus- tai yksityislääkäri) voi kirjoittaa nuorelle lähetteen nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Joissain kunnissa nuori ja hänen perheensä saavat keskusteluapua ensisijaisesti perheneuvolasta. Jos nuoren ongelmat vaativat sairaalahoitoa, hän saa lähetteen nuorisopsykiatrille osastolle. Nuorisopsykiatrisella osastolla selvitetään nuorten ongelmien laatua ja hänelle tehdään hoitosuunnitelma. Tutkimusten ja hoidon määrittelyn ajaksi nuori otetaan mahdollisesti asumaan osastolle. Osastohoito kestää yleensä joitakin viikkoja ja sen jälkeen hoito jatkuu avohoitona. Tarvittaessa osastohoito saattaa kuitenkin kestää pidempään tai avo- ja osastohoito saattavat vuorotella. Hoito suunnitellaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan, mutta siinä otetaan huomioon nuoren koko perhe.

Nuorten Mielenterveystalo-nettipalvelusta löydät asiantuntijoiden tuottamaa , asiallista ja luotettavaa tietoa nuoruusiän tyypillisistä mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista, niiden tunnistamisesta, hoidosta sekä sopiviin palveluihin ohjautumisesta.

Lisää vanhemmille suunnattua tietoa nuoren auttamisesta MLL:n Vanhempainnetissä.