Mielenterveyskuntoutujan toimeentulo

Jokaisen meidän arjessa selviytymiseen vaikuttaa taloudellinen toimeentulo. Mikäli mielenterveyden häiriöstä kärsivä ei pysty osallistumaan työelämään tai koulutukseen, vaihtoehtona ovat erilaiset tukimuodot. Voit tutustua erilaisiin tukimuotoihin oikealla olevien linkkien kautta. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta ja työkyvyttömyyseläkettä omasta työeläkelaitoksesta, muita tukimuotoja Kansaneläkelaitoksesta eli KELA:sta. Sinun on pidettävä itse huoli siitä, että saat itsellesi kuuluvat etuudet ja tuet. On hyvin tavallista, että ihmiset eivät ole tietoisia kaikista heille kuuluvista tukimuodoista. Jos elämäntilanne on valmiiksi vaikea, pelkkä tukien hakeminen kaikkine liitteineen ja selvityksineen saattaa tuntua raskaalta. KELA:n henkilökunnalta kannattaa kysyä apua KELA:n myöntämiä tukia haettaessa, he auttavat myös hakupapereiden täyttämisessä.

Tavallisempia mielenterveyskuntoutujille soveltuvia tukimuotoja ovat sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, kuntoutustuki, vammaistuki ja työkyvyttömyyseläke. KELA:sta saat lisää tietoa eri tukimuodoista. Muiden tukien ohella sinulla voi olla oikeus esimerkiksi asumistukeen. Toimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen toimeentulon muoto. Sitä voi saada silloin, kun muut tukimuodot ja/tai tulot ja varat ovat riittämättömät. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta kirjallisesti ja oikeus siihen selvitetään varallisuus-, tulo-, ja menotositteiden perusteella. Tuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen väliin jäävä summa. Toimeentulotuen määrä määritellään siis henkilökohtaisesti. Toimeentulotukeen kannattaa yrittää turvautua, jos vaikuttaa siltä, että tulot eivät riitä välttämättömien elinkustannusten kattamiseen.