Kolmannen sektorin auttavat palvelut

Lukuisat järjestöt tuottavat ns. järjestölähtöisiä auttamispalveluita. Järjestöjen tuottamat palvelut rahoitetaan useimmiten Veikkauksen tuella ja ne ovat käyttäjille maksuttomia. Monien järjestöjen toimintaan voi myös itse osallistua esimerkiksi toimimalla vapaaehtoisena tukihenkilönä. Järjestöjen tarjoama apu on esimerkiksi puhelinauttamista, verkkoauttamista, kasvokkaista kriisityötä, vertaistukea tai kuntoutuskursseja.

Mielenterveysasioissa auttavat esimerkiksi seuraavat järjestöt:

Suomen Mielenterveysseuran Sos-kriisikeskus

Alueelliset kriisikeskukset

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveys omaisten keskusliitto - Finfami ry

Nyyti (Korkeakouluopiskelijoille)

Mielenterveysyhdistys Helmi ry

HelsinkiMissio

Auttavia verkkopalveluja

Tukinet

Tukinetissä voit saada henkilökohtaista tukea kriisikeskusten työntekijöiltä tai vapaaehtoisilta, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta. Tukinet on Vammala-Huittisten Mielenterveysseura ry:n ylläpitämä.

Täältä löydät muita auttavia verkkopalveluja

Auttavia puhelimia

Kriisipuhelin

Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa välitöntä keskusteluapua kriiseissä oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat sekä kriisityöntekijät että koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt. Valtakunnallista kriisipuhelinta päivystetään seitsemällätoista eri paikkakunnalla ympäri Suomea.

Palveleva puhelin

Lasten ja nuorten puhelin

Täältä löydät muita auttavia puhelimia

 

Ryhmämuotoista toimintaa järjestäviä tahoja

mieli suomen mielenterveys ry

Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami ry:n sivuilta löydät alueesi jäsenjärjestön

Mieli Maasta ry

Mielenterveysyhdistys Helmi ry

Nyyti

Mielenterveyden keskusliiton sivuilta lödyät lisää vertaisryhmätoimintaa järjestäviä tahoja.