Terveyskeskuksen tai työterveyshuollon kautta

 

Mikäli koet tarvitsevasi apua mielenterveyteesi liittyen, avun hakeminen kannattaa yleensä aloittaa terveyskeskuksesta tai omasta työterveyshuollosta. Riippuu työnantajasi työterveyshuollon kanssa tekemästä sopimuksesta, minkä tasoisia mielenterveyteen liittyviä palveluja voit sitä kautta saada. Jos työterveyshuoltosi ei korvaa esimerkiksi psykiatrista hoitoa, voit saada työterveyslääkäriltäsi lähetteen julkisen terveydenhuollon toteuttamaan vastaavaan hoitoon.

Yliopisto-opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen sijasta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluihin. Muiden oppilaitosten opiskelijat pääsevät kouluterveydenhoitajan lähetteellä koulu- tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolle.

Hoidon mahdollinen eteneminen terveyskeskukseen hakeuduttaessa

Hoidon tarpeen arvioi yleensä ensin perusterveydenhuollon lääkäri terveyskeskuksessa. Hän ohjaa tarvittaessa psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaaksi psykiatrian poliklinikalle. Joillakin paikkakunnilla psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikön nimi voi olla joku muu kuin psykiatrian poliklinikka, esimerkiksi mielenterveyskeskus tai mielenterveystoimisto.

Joillain paikkakunnilla psykiatrian poliklinikoilta voi itse suoraan varata ajan, mutta useimmiten tarvitaan kuitenkin joko terveyskeskus- tai työterveyslääkärin lähete. Joidenkin kuntien terveyskeskuksissa on myös niin sanottuja depressiohoitajia, jotka tarjoavat keskusteluapua.

Jos saat perusterveydenhuollosta lähetteen erikoissairaanhoitoon, eli psykiatrian poliklinikalle tai vastaavaan mielenterveyspalveluja järjestävään yksikköön, pääset keskustelemaan tilanteestasi riippuen psykiatrin, psykologin, sosiaalityöntekijän tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Tarvitsemasi hoito voi keskusteluavun ohella olla esimerkiksi yksilö-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiaa, lääkehoitoa tai kuntoutusta, kuten toiminta- musiikki- tai liikuntaterapiaa.

Psykiatrian poliklinikka ei yleensä pysty tarjoamaan pitkää ja tiivistä psykoterapiaa. Psykoterapia on siten itse ostettava yksityisiltä psykoterapeuteilta. Jos erikoislääkäri on kirjoittanut lausunnon psykoterapian tarpeesta, KELA:lta on mahdollista hakea tukea terapiakustannuksiin.