Kaikki alkaa tukihenkilön peruskoulutuksesta

Tukihenkilön peruskoulutuksesta hyvät eväät tukemiseen

Paikalliset mielenterveysseurat järjestävät 3 opintopisteen laajuisia (35 tuntia) tukihenkilön peruskoulutuksia. Tukihenkilön peruskoulutus antaa sinulle tietoa tukemisesta ja tuen tarvetta aiheuttavista asioista sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnasta.

Koulutus auttaa löytämään oman ainutlaatuisen tapasi toimia toisen ihmisen tukena, ja sinua rohkaistaan erityisesti oman toiminnan tarkasteluun, itsetuntemuksen lisäämiseen ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Koulutus on maksuton ja saat siitä todistuksen. Vapaaehtoistyön koulutus auttaa vähentämään myötätuntouupumuksen riskiä.

Ota yhteyttä paikalliseen mielenterveysseuraan ja tiedustele tukihenkilökoulutukseen hakeutumista. Koulutuksen valintahaastattelussa saat lisätietoa tehtävästä. Sinulla on haastattelun perusteella mahdollisuus harkita, onko tehtävä sinulle ja elämäntilanteesi sopiva ja voimavarasi riittävät tukihenkilötyöhön sitoutumiseen.

Jatkokoulutukset

Tukihenkilötyön jatkokoulutukset tarjoavat syventävää tietoa, pätevöittävät uuteen tehtävään ja mahdollistavat eteneminen tukihenkilön uralla. Koulutuksia järjestävät sekä paikalliset mielenterveysseurat että MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Jatkokoulutuksia järjestetään tukihenkilövastaavan, mentorointivastaavan, tukihenkilön peruskoulutuksen kouluttajan, ryhmänohjaajan, taloudellisissa vaikeuksissa olevan tukijan sekä vapaaehtoistyön työnohjaajan tehtäviin ryhtyville.

Myös kriisipuhelinpäivystäjäksi, verkkokriisityöhön tai kriisitukihenkilöksi ryhtyessäsi saat tehtävään valmentavan koulutuksen. MIELI ry:n koulutukset ovat maksuttomia ja saat niistä todistuksen.

Koordinaatiokoulutus koostuu syventävistä koulutusosioista

Tukihenkilövastaava
Tukihenkilövastaavan koulutus antaa syventävää tietoa yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta. Se antaa valmiuksia taloushallintoon sekä tietoa tukihenkilötoiminnan vaatimista tilastointi-, turvallisuus- yms. vastuista. Se valmentaa sinut vapaaehtoistyön organisoimiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen sekä yhdistystoiminnan ja oman toimintasi arvioimiseen.

Vapaaehtoistyön johtaminen
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka vapaaehtoisesti tai osana työtään toimivat vapaaehtoisten johtamistehtävissä.

Tukihenkilön peruskoulutuksen kouluttaja
Kouluttautuminen tukihenkilön peruskoulutuksen kouluttajaksi antaa sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa tukihenkilön peruskoulutus, toimia tukihenkilöiden kouluttajana ja arvioida toteutunutta koulutusta. Saat tietoa MIELI ry:n yhtenäisestä koulutusmallista ja valmiuksia ottaa tasavertaisesti järjestämis- ja koulutusvastuuta yhdistyksen palkattujen toimijoiden rinnalla.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaajan koulutus antaa Sinulle kokemuksen ryhmässä olosta ja valmiuksia tietoisesti tarkkailla itseäsi ryhmän jäsenenä. Sinulle annetaan myös valmiuksia suunnitella ryhmän toteutus, esimerkiksi ryhmän tarpeen kartoitus, sisällön suunnittelu tarvetta vastaavaksi, kohderyhmän tarkennus, markkinointi, käytännön järjestelyt ja aikataulutus. Saat koulutuksessa valmiuksia ohjata ryhmää, tietoa erilaisista ryhmistä, ryhmäläisistä ja ryhmäilmiöistä sekä tukea oman ohjaustapasi löytämiseen ja kehittämiseen. Lue lisää ryhmän ohjaamisesta.

Vapaaehtoistyön työnohjaaja

Koulutus antaa valmiuksia organisoida ja toteuttaa mahdollisimman laadukasta ja asiantuntevaa vapaaehtoistyön työnohjausta. Se tukee kykyäsi ymmärtää vapaaehtoistyöntekijöitä ja heidän työtään sekä vapaaehtoistyön erityispiirteistä ja kontekstista aiheutuvia vaatimuksia vapaaehtoistyön työnohjaukselle. Saat 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa vahvat valmiudet työnohjaajan tehtävään. Tutustu Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä -kirjaan.

Lue lisää

 

Yhteystiedot

Veli Kaukkila
Suunnittelija, tukihenkilötoiminta
Kansalaistoiminnot

+358 400 931 250Vihtorinkatu 1 LH 17, 23800 Laitila