Siirry sisältöön

Tärkeää vapaaehtoistyötä kivassa porukassa!

Vapaaehtoinen Sekasin-chat-päivystäjä on turvallinen, anonyymi aikuinen, jonka roolina on kuunnella ja kohdata chattiin tuleva nuori. Keskustelu auttaa luomaan toivoa.

Saat tehtävään koulutuksen ja jatkuvaa tukea. Päivystät chatissa sen aukioloaikoina silloin kun se sopii omaan aikatauluusi. Olet osa Sekasin-chatin vapaaehtoisyhteisöä, jossa on mukana satoja vapaaehtoisia. Teet merkityksellistä ja palkitsevaa työtä. Saat ymmärrystä nuorten elämästä ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi.

Tule vapaaehtoiseksi, jotta yksikään nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa yksin!

Toi­vom­me si­nul­ta:

  • kiinnostusta nuorten maailmaan
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • oma elämäsi on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit kaukana menneisyydessä
  • vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely)
  • halua kehittää omaa osaamista

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelu tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä.

Vapaaehtoiset Sekasin-chatin päivystäjät tarjoavat keskustelutukea nuorille ja auttavat ratkomaan mieltä painavia ongelmia.

Päivystäjän ei pidä (eikä hän voi) ratkaista kaikkia nuoren ongelmia, eikä hänen tarvitse olla mielenterveyden tai muiden keskusteluissa eteen tulevien aiheiden erityisasiantuntija.

Yleisimpiä aiheita chat-keskusteluissa ovat paha olo, ihmissuhdeongelmat ja itsetuhoisuus.

Chat toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, ja sen toiminnan ylläpitämisestä ja koordinoinnista vastaa Sekasin Kollektiivi. Sekasin Kollektiivi on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Punaisen Ristin, Setlementtiliiton ja SOS-Lapsikylän koordinoima yhteenliittymä, joka toimii nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja kriiseissä auttamiseksi.

Sekasin-chat päivystäjänä voit toimia ympäri Suomen

MIELI ry:n vapaaehtoisena Sekasin-chatissa voi toimia näiden vapaaehtoistyön toimipaikkojen parissa: MIELI Kriisikeskus Helsingissä ja Kriisikeskuksissa Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Joensuussa, Kajaanissa, Kemissä, Keski-Uudellamaalla, Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Salossa, Sastamalassa, Satakunnassa, Seinäjoella, Tampereella, Vaasassa sekä Vihdissä. Saimaan kriisikeskuksen kautta voit toimia Sekasin-vapaaehtoisena myös valtakunnallisesti. Päivystyspaikkakuntia on tulossa joukkoon lisää.

Vapaaehtoisena Sekasin-chatin päivystäjänä kohtaat ja tuet nuoria verkossa.

Vapaaehtoistoimintamme on hyvin tuettua

Päivystys tapahtuu joko toimistolla tai kotoa käsin omalla tietokoneella. Päivystystä on yleensä noin kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan.

Vapaaehtoisten tukena päivystysvuorossa on aina Sekasin-chatin työntekijä. Tarjoamme myös säännölliset työnohjaustapaamiset ja jatkokoulutusta.

Vapaaehtoisenamme sitoudut noudattamaan arvostavan kohtaamisen varmistavia eettisiä periaatteitamme:

”Saan olla mukana nuorten elämässä silloin kun heillä on tarve luotettavalle kuuntelijalle, kannustajalle ja aikuiselle, jonka kanssa käydä läpi mieltä painavia asioita.”
– Sekasin-chatin vapaaehtoinen päivystäjä

Verk­ko­kou­lu­tus an­taa eväät nuor­ten tu­ke­mi­seen

Vapaaehtoiseksi valitut osallistuvat verkkokoulutukseen. Koulutus antaa hyvän pohjan nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen verkossa.

Koulutuksen voi suorittaa omatoimisesti ja joustavasti omien aikataulujen mukaan Moodle-oppimisympäristössä. Koulutuksen pituus on noin 10 tuntia. Se sisältää kahdeksan itseopiskeltavaa osioita, joiden lisäksi osallistutaan ohjattuun harjoitteluvuoroon. Harjoitteluvuoron pituus on 2–3 tuntia.

Koulutuksessa tutustutaan Sekasin-chatin sekä vapaaehtois- ja verkkotukityön periaatteisiin. Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamista ja kohtaamista sekä pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja.

Tarkistamme kaikilta koulutukseen valituilta rikosrekisteritaustan. (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä.)

Hae mukaan tärkeään vapaaehtoistyöhön!

Valitse sinulle sopiva MIELI-jäsenyhdistys ja ota yhteyttä! (Ulkoiset linkit avautuvat uuteen välilehteen.)