Siirry sisältöön

Neuropsykiatriset oireet kuormittavat niin lapsen kuin nuoren mielenterveyttä, jaksamista ja arjesta selviytymistä. Haasteet heijastuvat vahvasti myös lapsen tai nuoren lähipiiriin ja voivat kuormittaa arkea huomattavasti. Samaan aikaan nepsy-nuorella voi olla valtavia, tunnistamattomia voimavaroja ja vahvuuksia. Tunnistamalla, ymmärtämällä ja tukemalla nepsy-nuoria voidaan tukea nepsy-haasteiden kanssa kamppailevan mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymiskehitystä. Samalla sillä voi olla valtavat myönteiset heijastevaikutukset myös lähipiiriin.

Osaamista nepsy-nuoren tukemiseen

Koulutuksessa tutustutaan neuropsykiatrisiin häiriöihin sekä niiden ilmemismuotoihin. Koulutuksessa käydään läpi sitä, millä tavoin nepsy-nuorta voi tukea koulun arjessa ja millaiset asiat vahvistavat nepsy-nuoren mielenterveyttä.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti koulunuorisotyöntekijöille, opettajille ja muille koulun ammattilaisille. Koulutuksessa on tiedollisia osuuksia sekä pääset myös keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiasi. Koulutuksen kesto on 2,5h taukoineen.

Koulutuksen sisältö:

  1. Neuropsykiatriset piirteet ja niiden ilmeneminen koulumaailmassa
  2. Nepsy-nuoren mielenterveyttä kuormittavat asiat sekä riskitekijät
  3. Ammattilaisen mahdollisuudet nepsy- nuoren tukemisessa ja mielenterveyden vahvistamisessa

Osaamistavoitteet:

  1. Ymmärrät, mitä neuropsykiatrisilla häiriöillä tarkoitetaan ja miten oireet voivat näkyä arjessa.
  2. Ymmärrät, kuinka suuri merkitys on nepsy-lasten tai nuorten tukemisella ja millaisia vaikutuksia tunnistamattomilla tai diagnosoimattomilla nepsy-haasteilla voi olla.
  3. Saat välineitä tukea nepsy-nuorta ja hänen mielenterveyttään.
  4. Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön voiman ja mahdollisuudet nuoren tukemisessa.