Siirry sisältöön

Mielenterveyden käsi -harjoitus

Nuorille suunnattu Mielenterveyden käsi -harjoitus muistuttaa, että arkisilla valinnoilla on vaikutusta mielenterveyteemme.

Toimiva ja tasapainoinen arki luo perustan nuoren hyvinvoinnille. Itsenäistyvä nuori harjoittelee ottamaan vastuuta omasta arjestaan ja tarvitsee tähän aikuisen tukea ja ymmärrystä. Nuoren kanssa on hyvä harjoitella elämän eri osa-alueiden, kuten koulunkäynnin, vapaa-ajan ja levon tasapainottamista kiinnittämällä huomiota siihen, miten jo pienetkin päivittäiset valinnat vaikuttavat omaan jaksamiseen ja mielialaan.

Mielenterveyden käsi -harjoitus muistuttaa, että arkisilla valinnoilla on vaikutusta mielenterveyteemme. Harjoituksen jälkeen nuoren kanssa voi pohtia, mikä arjessa tukee omaa jaksamista, mikä kuormittaa ja mitkä valinnat saavat arjen sujumaan.

Sivua muokattu 16.8.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: