Siirry sisältöön

Tältä sivulta löydät kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen järjestämässä Menetelmät jakoon -koulutuksessa esiteltyjen materiaalien lisätiedot, tilausohjeet ja ladattavat versiot.


Työhyvinvoinnin vahvistaminen

Työhyvinvoinnin mielikartta

Mielikarttani-tehtävä voidaan tehdä oman työn tueksi vastaamaan kysymykseen ”Miten voin?”. Se on koottu mielenterveystaitojen ympärille ja kattaa työn eri osa-alueita. Tehtävä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi puolivuosittain, ja vastauksia voidaan verrata keskenään. Se voidaan tehdä myös epäsäännöllisesti juuri silloin, kun oman työhyvinvoinnin äärelle pysähtyminen tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta.

Tehtävä voidaan tehdä myös työyhteisössä, jolloin se vastaa kysymyksiin ”Miten meillä voidaan työyhteisössä?” ja ”Minkälaisista ihmisistä työyhteisömme muodostuu?”. Tällöin jokainen täyttää oman tehtävän itsenäisesti, minkä jälkeen halutuista vastauksista keskustellaan yhdessä. Myös työyhteisön tilannetta voidaan tarkastella joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Työyhteisön työskentelyssä on tärkeää huomioida, että jokaisella on lupa valita taso, jolla haluaa jakaa omia ajatuksiaan.

Miten voin työssäni juuri tänään?

Miten voin työssäni juuri tänään? -tehtävässä pysähdytään oman työn kuormitustekijöiden ja motivaatiota heikentävien asioiden äärelle. Tehtävä voidaan tehdä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi puolivuosittain, ja vastauksia voidaan verrata keskenään. Tällöin on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti niihin asioihin, joihin ei ole tullut toiveista ja omista teoista huolimatta muutosta. Se voidaan tehdä myös epäsäännöllisesti juuri silloin, kun oman työhyvinvoinnin äärelle pysähtyminen tuntuu tärkeältä ja ajankohtaiselta.

Työhyvinvointi-bingo

Työhyvinvointi-bingo kannustaa tarkastelemaan omaa työpäivää sen mielenterveysvaikutusten näkökulmasta. Bingo on myös matalan kynnyksen tapa lisätä työhyvinvointiin liittyvää keskustelua työyhteisössä: Haasta työyhteisö bingokisaan ja katsokaa kuka saa viikon aikana bingolomakkeen täyteen!

Nuoren/valmentautujan kanssa käytettävät materiaalit

MIELIBREIKKI-bingo

MIELIBREIKKI-bingon tavoitteena on haastaa nuorta/valmentautujaa havainnoimaan omaa arkeaan ja pyrkiä lisäämään päiviin pieniä mielenterveyttä vahvistavia tekoja. Se toimii myös keskustelun avaajana tilanteissa joissa nuori/valmentautuja kokee että hänellä ei ole vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä: Bingo muistuttaa pienten tekojen merkityksestä ja tekee näkyväksi, miten jokaisella on mahdollisuus – ainakin jossain määrin – vaikuttaa omaan mielenterveyteensä.

Mielenterveys voimaksi -kuvakortit

Mielenterveys voimaksi -kuvakortteja voi käyttää keskustelun avaajina, tutustumisessa ja ryhmäytymisessä. Ne toimivat sekä yksilötyössä, että ryhmien parissa. Kuvakorttien pakkauksessa on mukana vinkkivihko, johon on koottu ideoita mielenterveyttä vahvistavaan kuvakorttityöskentelyyn. Vinkkivihko on ladattavissa myös erikseen ja siinä olevia harjoitteita voi soveltaa myös muihin kuvakorttipakkoihin.

Hyvän mielen materiaalit

Hyvän mielen materiaalit koostuvat kolmesta toisiaan tukevasta osasta, joita voi käyttää myös itsenäisesti: Hyvän mielen treenivihko, ohjaajan opas ja vuosikello. Hyvän mielen materiaalit on koottu yhdeksän mielenterveystaidon ympärille.

Vahvuuspakka

Vahvuuspakka on työväline, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan. Luonteenvahvuuksien tarkastelu, vahvistaminen ja tietoinen käyttö lisäävät tutkitusti hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta sekä tukevat tavoitteiden saavuttamisessa.

Kortteja voidaan hyödyntää nuorten, nuorten aikuisten, sekä aikuisten kanssa sekä yksilöohjauksessa että ryhmissä. Ne toimivat myös työyhteisön toiminnan, voimavarojen ja vahvuuksien tarkastelun tukena.

Katso myös Vahvuudet voimavaraksi -verkkokurssi kohdasta ”Oman mielenterveysosaamisen vahvistaminen”.

Jäätikkövaellus-lautapeli

Jäätikkövaellus-lautapeli on nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden vahvistamiseen tarkoitettu työväline. Peli perustuu mielenterveystyössä käytettyyn toipumisorientaation viitekehykseen ja sen sisällöt on suunnattu erityisesti mielenterveyden ongelmia kokevien ja mielenterveyden häiriöitä sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville.

Peli vahvistaa pelaajien mielenterveyden lukutaitoa tarjoten tietoa mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä, poistamalla mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja madaltaen kynnystä tuen vastaanottamiseen ja tarjoamiseen.

Oman mielenterveysosaamisen vahvistaminen

Vahvuudet voimavaraksi -verkkokoulutus

Koulutuskonaisuuden tavoitteena on tuoda uutta, tai vahvistaa jo olemassa olevaa osaamistasi luonteenvahvuuksista ja luonteenvahvuustyöskentelystä. Koulutuksen avulla opit tunnistamaan jokaisen nuoren yksilöllisiä vahvuuksia ja myönteisiä ominaisuuksia. Lisäksi opit tekemään vahvuudet näkyväksi nuorelle, samalla edistäen nuoren mielenterveyttä, voimavaroja ja toiveikkuutta. Sisällöt voi käydä läpi itsenäisesti, tai koota työporukan kasaan ja katsoa yhdessä.

Koulutus koostuu kolmesta, n. 15 minuutin pituisesta videosta. Jokainen video sisältää tieto-osuuden lisäksi tehtävän, jonka kesto on 10-20 minuuttia. Taukoineen kokonaisuuden kesto on n. kaksi tuntia.

Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi

Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi on itseopiskelumateriaali, jonka avulla voit vahvistaa omaa ammatillisuuttasi nuoren mielenterveyden edistämisessä ja tukemisessa. Voit suorittaa kurssin omalla ajalla joko itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön muiden jäsenten kanssa.

Kurssi on maksuton ja koko kurssin suorittaminen vie aikaa noin kymmenen tuntia. Kurssin sisältöjä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kerralla, vaan sisältöihin voi palata, tai suorittaa kerralla vain omaa tarvetta vastaavat sisällöt.

Hyvää mieltä ohjauksesta -opas

Hyvää mieltä ohjauksesta on helposti käyttöön otettava ja käytännönläheinen opas ohjaustyön tueksi. Opas painottuu Mielenterveyden käden ympärille, ja sitä voi käyttää apuna syventämään keskustelua Mielenterveyden käden mielenterveyttä tukevista teemoista.

Sivulta löydät myös version Mielenterveyden kädestä, johon on lisätty erityisesti nuorten aikuisten elämään liittyviä asioita.