Siirry sisältöön

Kansainväliset ja suomalaiset väestötutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajilla, erityisesti pakolaistaustaisilla tai vastaavista olosuhteista tulleilla, on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormaa ja mielenterveysongelmia. Monet ammattilaiset tuntevat tarvitsevansa lisää tietoa pakolaistyön erityispiirteistä ja mielenterveyden edistämisestä tässä asiakasryhmässä.

**PASEK-hanke (Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä) lisää ammattilaisten mielenterveysosaamista jakaen tietoa pakolaisuudesta ja mielenterveydestä.

Hankkeessa hyödynnetään valtakunnallista PALOMA-osaamiskeskusrakennetta sekä PALOMA-työssä jo syntyneitä hyviä kumppanuuksia ja käytänteitä. Hanketta toteuttavat TAYS, KYS, HYKS ja MIELI ry ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö osana kansallista mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

PASEK toimii erilaisissa verkostoissa sekä tarjoaa ammattilaisille tukea palveluiden kehittämiseen ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.

PASEK tarjoaa mahdollisuuden osallistua maksuttomiin koulutuksiin, joiden tavoitteena on lisätä tietotaitoa pakolaistaustaisten mielenterveyden edistämisestä eri teemojen kautta. Koulutusten sisältöjä räätälöidään kohdeyleisön ja tarpeen mukaisesti. Koulutuksia voi tilata hankkeiden asiantuntijoilta.

**PASEK-hanke päättyy 31.12.2022 (MIELI ry)