Social fobi

Det är vanligt och normalt att man känner sig lite osäker, blyg eller nervös i sociala sammanhang.

Social fobi, som klassificeras som en psykisk sjukdom, betyder att ångesten inför sociala situationer och framträdanden är stark och symtomen har betydande negativ effekt på det dagliga livet.

Vilka situationer som orsakar stor ångest varierar individuellt. Det kan vara fråga om att hålla ett anförande på ett möte, uträtta ärenden i telefon eller helt vanliga sociala sammanhang. I dessa situationer drabbas personen av ångestsymtom och av fysiska symtom som hjärtklappning, yrsel, frossa, svettning eller huvudvärk.

Social fobi begränsar och försvårar personliga relationer, arbetsliv och studier. De drabbade börjar undvika situationer som ger dem ångest och drar sig ur personliga relationer. Social fobi som omfattar praktiskt taget alla sammanhang med mänskliga kontakter kallas generell social fobi.

Social fobi drabbar åtminstone 3 procent av befolkningen.

Orsaker

Social fobi utvecklas oftast redan i barndomen och ungdomen och kan påverka studieframgången redan i skolåldern. Uppkomsten av social fobi förefaller vara kopplad till ärftliga faktorer, svåra upplevelser och inlärda beteendemönster.

Vid social fobi anknyter ångesten till personens rädsla för att dra på sig förödmjukelse och skam. Till en del kan dessa rädslor vara omedvetna och de är nästan alltid orealistiska eller överdrivna. I situationer som väcker ångest hos personer som lider av social fobi fokuserar de på sina symtom samt på att klara av situationen.  

Personer med social fobi tror också att andra människor i deras omgivning är inställda på att bedöma hur väl fobikern klarar av situationen med speciellt hård och kritisk blick, trots att detta inte är fallet. Ofta är personer med social fobi perfektionister som är alltför stränga och krävande mot sig själva.

Social fobi kan leda till andra problem. Generell social fobi kan ofta utlösa eller vara kopplad till depression.

Behandling

Det finns effektiv behandling mot social fobi. Personer som upplever att de känner överdriven skräck inför sociala situationer bör söka vård så fort som möjligt.

Social fobi kan behandlas framgångsrikt med medicinering och psykoterapi eller en kombination av dessa. Ofta ger kortvarig terapi goda resultat vid specifik social fobi, medan det vid generell social fobi krävs långvarigare behandling. Det finns även gruppterapi där man kan lära sig att kontrollera symtomen.

Medicinering med antidepressiva läkemedel är en motiverad och bra behandling vid generell social fobi. I lindrigare fall av social fobi har antidepressiva läkemedel inte haft någon påvisbar effekt.