Gå till innehåll

Innehåll i utbildning

Föräldrakvällen: Stödjande av ungas psykiska välmående ger information om ungdomsåren, som utvecklingsfas, vanliga saker och fenomen, främjande av psykisk hälsa i vardagen, hur ta upp oro och stöda den unga, som
har behov av stöd. En god grund för psykisk hälsa som byggs i barndomen och under ungdomsåren bär över även utmanande livssituationer.

Lärande mål

  • Föräldern förstår ungdomsåren, som utvecklingsfas och vad den unga kan tänkas behöva.

  • Föräldern förstår sin roll som stöd för den unga och har fått tips för vardagen. 

  • Föräldern kan ta upp saker hen oroar sig för och stöda den unga.

Blev du intresserad? Ta kontakt.

Minna Lindström

Sakkunnig, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 357 2758
fornamn.efternamn@mieli.fi

Sidan har redigerats 23.10.2023