Gå till innehåll

Sök

Begränsa sökresultat

Med sökningen "Mielenterveyden k��si" hittades 448 resultat.

Sökresultat

Hallituksen työelämäuudistuksilla on ristiriitaiset näkymät

...prosentin työllisyysaste. Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste edelleen 80 prosenttiin vuoteen pitkällä tähtäimellä. Koska mielenterveyden ongelmat ovat merkittävin työelämästä syrjäyttäjä, on luonnollista, että työllisyystavoitetta tavoitellaan monin osin mielenterveys edellä. Nyt...

Työhyvinvointi vahvemmaksi

...tulee myös vaalia ajatusta kokonaisesta elämästä ja palautumisesta. Palautumisesta voi huolehtia pitämällä työaika kohtuullisena pitkällä tähtäimellä, mutta myös esimerkiksi tauottamalla työpäiviä. ”Palautuminen on tärkeää mielenterveyden kannalta. Ylipitkien työviikkojen tiedetään lisäävän...

Mistä mielenterveys rakentuu?

...ja yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisystä ja  hyvästä, viiveettömästä hoitamisesta. Mielenterveyden mallit Yksi tapa ajatella mielenterveyttä on kahden ulottuvuuden malli. Siinä ihmisen psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveyden...

Mielenterveyden ensiapu® 2 / 26.11. ja 27.11.2022 / Pirkkala

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia kohdata mielenterveyden ongelmia. Koulutuksessa opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. Peruskoulutuksen jälkeen...

Hyvän mielen kunta -hanke

...ottaneet käyttöön konkreettisia työkaluja mielenterveyden edistämiseksi.  Hanke sijoittui mielenterveyden edistämisen ja mielenterveysjohtamisen teemojen alle. Hankkeessa mielenterveysosaaminen ymmärrettiin laajasti, sisältäen päihdeosaamisen. Hankkeessa vahvistettiin kunnan toimialojen yhteistyötä kuntalaisten mielenterveyden edistämiseksi. Tuloksena kunnilla...

Mielenterveys voimaksi -koulutukset nuorisotyöhön

Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Mitä on mielenterveys tietona ja taitona, joita voi...

Mielenterveyden ensiapu 1 -tutkimuksen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä MIELI Suomen Mielenterveys ry Maistraatinportti 4 A 00240 HELSINKI p. 09615516 2. Yhteyshenkilö Jukka Valkonen, p. 0406740225, etunimi.sukunimi@mieli.fi 3. Rekisterin nimi Mielenterveyden ensiapu 1 -tutkimusrekisteri 2020 – 2021...

PALOMA-hanke

...kohtaaminen arjessa KOTU – Kohtaa ja tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus – Eri kieli- ja kulttuuriryhmille: Tasapainovalmennuksen perusteet (arabia, englanti, espanja, ranska, saksa ja ruotsi) Tasapainovalmennusryhmä (tulkkivälitteisesti)...

Hyvän mielen perhe -koulutus neuvolaterveydenhoitajille

...käytännönläheisiä vinkkejä mielenterveyden edistämistyöhön. Mielenterveyttä tarkastellaan voimavarana koko perheen näkökulmasta, sillä pienten lasten mielenterveyden edistäminen toteutuu pitkälti vanhempien kautta. Perusta läpi elämän kantavalle mielenterveydelle luodaan lapsuudessa. Koulutuksen sisältö mielenterveys ja...

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle

Mielenterveyden edistäminen alakoulussa Hyvää mieltä yhdessä -koulutus perehdyttää mielenterveyden edistämiseen alakoulussa: miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan. Osallistuja saa myös inspiroivia välineitä perusopetuksen opetussuunnitelman...