Siirry sisältöön
Ryhmä iloisia kä-ihmisiä kahvipöydän äärellä

Mielenterveys ikääntyessä

Ikääntyminen tuo mukanaan sekä myönteisiä että ei-toivottuja muutoksia. Vaikka toimintakyvyn heikentyminen ja mahdolliset sairaudet lisääntyvät iän myötä, myös voimavarat, erilaiset taidot ja elämänkokemuksen kautta saatu viisaus vahvistuvat.

Kahvikuppeja pöydällä.

Muistelu mielen voimavarana ja identiteettityönä

Muistelu antaa mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää elettyä elämää ja itseä. Muistellessa luotaamme ja tutkimme samalla identiteettiämme, omaa käsitystä itsestämme. Muistelu voi lisätä ymmärrystä ja kokonaisuuden hahmottamista.