Siirry sisältöön
Isä korjaa pojan takkia. Molemmat hymyilevät.

Resilienssi auttaa selviytymään

Resilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä ja joustavuutta. Se auttaa joustamaan, selviytymään ja palautumaan haasteista ja vaikeista tilanteista, sekä tukee uudelleen orientoitumista muutoksissa.

Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät

Mielenterveyden suojatekijät rakentavat hyvää mielenterveyttä, riskitekijät rapauttavat sitä. Monet suoja- ja riskitekijöistä rakentuvat yhteiskunnan, kulttuurin, elinympäristön ja perheen vuorovaikutuksen välityksellä. Joihinkin suoja- ja riskitekijöihin taas voi yksilö itse vaikuttaa oman arjen valinnoilla.

Kaksi pientä poikaa kiipeävät puuhun.

Mistä mielenterveys rakentuu?

Mielenterveys on luonteeltaan myönteinen varanto: voimavaroja ja toimintakykyä. Se on monimuotoinen kokonaisuus, joka rakentuu monista eri tekijöistä.

Ala- ja yläkoulu

Oppilas voi hyvin turvallisessa ryhmässä, jossa hän kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi ja jossa hän oppii mielenterveystaitoja kuten tunne-, tietoisuus- ja kaveritaitoja.

Perhe makaa nurmikolla

Rentoutuminen palauttaa voimia

Rentoutuminen hoitaa mieltä ja kehoa monella tapaa. Se vähentää kuluttavia jännitystiloja, edistää terveyttä ja tehostaa kehon voimavarojen palautumista. Rentoutumista voi harjoitella.