Siirry sisältöön

Tietoisuustaitojen opettaminen peruskouluissa voi vahvistaa oppilaiden mielen hyvinvointia

Suomalainen tutkimus osoittaa että tietoisuustaito-ohjelma voi vahvistaa 12-15-vuotiaiden koululaisten mielen hyvinvointia enemmän kuin rentoutusohjelma.

Tietoisuustaidot ovat osa yksilön mielenterveystaitoja. Joskus tietoisuustaidoista käytetään myös englanninkielistä nimeä ”mindfulness”. Tietoisuustaidot viittaavat yksilön kykyyn suunnata huomio nykyhetkeen ja kohdentaa huomiota tietoisesti. Tietoinen huomion kohdentaminen ja kyky tunnistaa sekä ajatuksia ja tunteita, voi olla nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Tätä kykyä voidaan vahvistaa ja oppia.

Tutkimuksessa tietoisuustaitoja opetettiin 12-15 -vuotiaille

Terve Oppiva Mieli-tutkimus on suomalainen satunnaistettu kontrolloitu kokeellinen tutkimus, jossa tietoisuustaito-ohjelman vaikutuksia koululaisiin on arvioitu ohjelman toteuttaneissa kouluissa ja verrokkikouluissa, joissa toteutettiin rentoutusharjoituksia tai pelkästään koulun normaalia opetustoimintaa. Tutkimukseen osallistui 3519 koululaista 6.-8. luokalta 56 koulusta.

Koulut satunnaistettiin toteuttamaan opetusta tietoisuustaidoista tai jompaankumpaan verrokkiryhmään. Tietoisuustaitojen opetus toteutettiin opettajien toimesta 9 viikon ajan yhtenä oppituntina viikossa. Vaikutuksia on seurattu puolen vuoden ajan sekä tietoisuustaitoja opettaneissa kouluissa että verrokkikouluissa.

Tietoisuustaidot tuottivat enemmän mielen hyvinvointia kuin pelkät rentoutusharjoitukset

Maarit Lassanderin väitöskirja selvitti luokkaopetuksena tapahtuvan tietoisuustaito-ohjelman vaikutuksia koululaisilla. Väitöskirjassa tutkittiin intervention ja verrokkiohjelman vaikutusta oppilaiden resilienssiin eli pärjäävyyteen, masennusoireisiin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Lassanderin tutkimustulosten mukaan yläasteella luokkaopetuksena toteutettava tietoisuustaito-ohjelma vahvistaa oppilaiden mielenterveyttä ja hyvinvointia verrattuna ryhmään, jossa toteutettiin rentoutumiseen perustuvaa verrokkiohjelmaa. Säännöllisesti harjoituksia tekevät koululaiset hyötyivät enemmän kuin vähemmän harjoittelevat. Tulosten mukaan tytöt hyötyivät useamman mittarin mukaan tietoisuustaidoista poikia enemmän.

Tietoisuustaitojen sisällyttäminen yläasteen opetukseen voi vahvistaa oppilaiden mielenterveyttä

Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta tietoa siitä, miten lyhyt tietoisuustaitojen opetus voi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Tutkimus osoittaa samalla, että vaikutus on riippuvainen oppilaan itsenäisen harjoittelun määrästä. Myönteistä vaikutusta havaittiin lähinnä siinä ryhmässä, joka lähes päivittäin itsenäisesti harjoitteli tietoisuustaitojaan.

Pandemiatilanteessa nuorten psyykkinen hyvinvointi on heikentynyt. joten tutkimukseen perustuvat keinot tukea nuorten mieltä ovat tarpeen. Vaikka näyttöä on vielä rajallisesti ovat nämä tulokset rohkaisevia ja viittaavat siihen, että tietoisuustaitojen opettamisesta yläkouluissa voi olla hyötyä.

Sivua muokattu 8.2.2022


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: