Siirry sisältöön

Nuori mieli urheilussa -hanke palkittiin Vuoden psyykkisen valmennuksen tekona

MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -hanke on saanut Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen (SUPY) myöntämän Vuoden psyykkisen valmennuksen teko -palkinnon kaudelta 2021–2022. Palkinto luovutettiin 21.4. SUPY:n verkostoitumistilaisuudessa Helsingissä. Yhdistyksen jäsenistö valitsi palkinnon saajan äänestyksellä kuuden ehdotuksen joukosta.

Kahden vuoden välein myönnettävällä tunnustuksella SUPY ry haluaa nostaa esille toimivia ja hyviä arjen käytänteitä, jotka vahvistavat urheilupsykologisen tiedon sekä psyykkisen valmennuksen ratkaisuja kaikkien urheilun parissa toimivien tahojen hyödynnettäväksi.

Palkinto myönnettiin MIELI ry:lle tunnustuksena hyvistä teoista psyykkisen valmennuksen saralla.

MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -hankkeelle palkinto kertoo luottamuksesta tehtyä työtä kohtaan ja toisaalta osoittaa sen tarpeellisuuden. Palkinto osoittaa, että mielen hyvinvoinnin tukeminen on tärkeä teema nykyaikaisessa urheiluvalmennuksessa. Tämä on tärkeä askel kohti kestävää ja vastuullista urheilukulttuuria, joka huomioi yksilöiden tarpeet ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.

– On hienoa, että Nuori mieli urheilussa -toimintamalli on otettu niin hyvin vastaan eri lajien, seurojen ja valmentajien toimesta. Erityisen iloisia olemme siitä, että juuri Suomen Urheilupsykologisen Yhdistyksen jäsenistö eli mielen hyvinvoinnin edistämisen todelliset ammattilaiset äänestivät hankkeemme kärkisijalle, iloitsee hankkeessa vuosina 2021–22 sisältöasiantuntijana työskennellyt YTT Timo Räikkönen.

Myös suoraan kohderyhmiltä saatu positiivinen palaute kertoo, että hankkeessa tehdään merkityksellistä työtä nuorten urheilijoiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Olemme vuoden mittaan saaneet positiivista palautetta sekä valmentajilta, heidän kouluttajiltaan, että urheiluseuroilta. On tärkeää ja merkityksellistä, että alan ammattilaiset haluavat tämän palkinnon myötä korostaa nuoren urheilijan mielen hyvinvoinnin tukemista, kiteyttää tunnelmat Nuori mieli urheilussa -hankkeen asiantuntija Katri Lilja.

Valmentajien ymmärryksen lisääminen hankkeen keskiössä

MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -hankkeen tavoitteena on lisätä valmentajien tietämystä ja osaamista nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Valmentajat voivat oppia tunnistamaan ja tukemaan nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat 10–15-vuotiaiden urheilijoiden valmentajat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten mielenterveyteen. Sisällöt ovat sovellettavissa eri ikäryhmille ja niitä on käytetty ja kiitetty myös urheiluakatemioissa. Toissijaisia kohderyhmiä ovat toiminnassa mukana olevat vanhemmat ja muut seuratoimijat.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa, että urheilutoiminta tukisi parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja nuorten mielen hyvinvointia asenteiden ja koko toimintaympäristön osalta.

Verkkokurssilla konkreettisia keinoja valmennustilanteisiin

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit ovat ilmaisia, ja valmentajat voivat ladata materiaalit ja käyttää niitä päivittäisessä valmennuksessaan. Verkkokurssit on sisällytetty useampien lajiliittojen valmentajakoulutuksiin ja eri ammatillisiin opintoihin urheiluopistoilla. Nuori mieli urheilussa -materiaalit ja niihin liittyvät verkkokurssit ovat kaikkien saatavilla lajista tai valmentajan tasosta riippumatta.

– Olemme saaneet kiitosta myös sisältöjen helposta saatavuudesta juuri verkkokurssin muodossa. Tämä tunnustus vahvistaa näiden sisältöjen juurruttamista nuorten valmennukseen, Lilja lisää.

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit julkaistiin toukokuussa 2022. Jo yli 800 verkkokurssin suorittajaa on pyytänyt todistuksen kurssista.

Sivua muokattu 5.5.2023

Ota yhteyttä

Katri Lilja

Asiantuntija, Nuoret-yksikkö, Nuori mieli urheilussa -hanke
+358 45 134 9466
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: