Siirry sisältöön

”Hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee nostamaan puheeksi myös vaikeimpia asioita”

Sekasin Kollektiivin työntekijät Ada Kotilainen ja Anna Karttunen auttavat nuoria sanoittamaan vaikeita kokemuksia.
Verkkotyön asiantuntija Ada Kotilainen työskentelee Sekasin-chatissa ja psykososiaalisen tuen kehittäjä Anna Karttunen Gaming-puolella Discord-serverillä.

Harva on nuorten mielenmaisemasta yhtä hyvin kartalla kuin Sekasin Kollektiivin työntekijät. Psykososiaalisen tuen kehittäjä Anna Karttunen työskentelee Gaming-puolella Discord-serverillä ja verkkotyön asiantuntija Ada Kotilainen Sekasin-chatissa. 

Näillä alustoilla käydään lukematon määrä keskusteluja. Aina auki olevalla Sekasin Discord -serverillä on palkattua moderointia arkisin klo 8-02 ja viikonloppuisin vähän rajatummin. Alaikäraja on 13 vuotta. Suurimpina käyttäjäryhminä on tällä hetkellä 17-19-vuotiaat sekä 22-24-vuotiaat.  

”Discord on alun perin pelaajille tehty alusta, joten pelillisyydellä on näkyvä rooli serverillä. Käyttäjiä on peräti 23000. Tarjoamme matalan kynnyksen apua ja vertaistukea, päämääränä on ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä”, kertoo Anna Karttunen. 

Verkkotyön asiantuntija Ada Kotilainen työskentelee Sekasin-chatissa ja psykososiaalisen tuen kehittäjä Anna Karttunen Gaming-puolella Discord-serverillä.
Verkkotyön asiantuntija Ada Kotilainen työskentelee Sekasin-chatissa ja psykososiaalisen tuen kehittäjä Anna Karttunen Gaming-puolella Discord-serverillä.

Enemmistö käyttäjistä on poikia ja nuoria miehiä tai sellaisiksi identifioituvia, mutta tyttöjen määrä on kasvussa. Jokainen nuori saa tulla verkkoyhteisöön sellaisena kuin on. Anonyymisti on helpompi avautua vaikeistakin asioista. 

Discordin keskusteluja ohjaavat turvalliset aikuiset. Pyrkimyksenä on vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja ja ylläpitää avointa keskustelukulttuuria. Varsinaista terapiaa ei yhteisö voi tarjota, mutta ensikosketus avuntarjoajiin voidaan antaa. 

”Tavoitteena on, että nuoret rohkaistuisivat hakemaan apua matalalla kynnyksellä mielenterveyteen liittyen. Olen huomannut, että avun hakeminen koetaan vaikeaksi, monet ovat menettäneet uskoa Suomen sosiaalipalveluihin.”

Parasta työssä on nuorten kohtaaminen  

”Nuoret tulevat hyvin erilaisista taustoista, mielipiteitä riittää, ja keskusteluja käydään kaikesta, filosofiasta kakkuresepteihin. Yhteisö on hyvin monipuolinen ja rikas”, kertoo Anna.  

Ahdistus on monelle tuttua ja oma mielenterveys mietityttää. Monella nuorella on Annan mielestä laaja tietämys omista mielenterveysasioista, mutta on myös paljon heitä, jotka eivät tiedä lainkaan, mistä aloittaa avun hakeminen. 

”Nuoret pohtivat esimerkiksi diagnooseja. Vaikka kaikilla on haasteita, ketään ei määritellä niiden perusteella. Keskusteluissa puolustetaan toista herkästi, jos tulee ilkeä kommentti.”

Yhteisössä opetellaan siis myös kunnioittavaa keskustelua. Myös sellaisia nuoria löytyy, joilla on kielteinen maailmankuva ja ihmisvihaa, mutta hekin ovat tervetulleita yhteisöön. Se on tärkeää radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. 

Tällä hetkellä nuoria puhuttavat niin Ukrainan sota, ilmastoasiat kuin koronan vaikutukset omaan elämään. Serverin nuoret miehet pohtivat paljon miesten ja naisten välistä dynamiikkaa nykymaailmassa. 

Ada Kotilainen
”Hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee nostamaan puheeksi myös vaikeimpia asioita. Jo tämä avaus voi johtaa siihen, että umpisolmu alkaa purkautua”, sanoo Sekasin-chatin Ada Kotilainen.

”Maailmantilanteeseen liittyvä yleinen ahdistus yhdistettynä oman elämäntilanteen ongelmiin voi olla lamauttava kombinaatio”, Anna sanoo. 

Discordin mielenterveysaiheisiin keskusteluihin otetaan mukaan asiantuntijoita. Näin halutaan madaltaa kynnystä saada nuori ja asiantuntija kohtaamaan.  

Sukupuoliroolit mietityttävät nuoria miehiä 

Elämänhallintaan liittyviä ongelmia pohditaan paljon myös Sekasin-chatissa, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Poikien ja nuorten miesten keskusteluissa nousevat usein esiin ulkopuolelta heihin kohdistuvat odotukset poikina tai miehinä.  

”Monet kärsivät edelleen siitä, ettei miehen malli ole muuttunut riittävästi vastaamaan tätä päivää”, sanoo Ada Kotilainen.  

”Kirjoittaminen chatissa kasvottomasti tuntemattomalle henkilölle on usein ensiaskel.”

Mielenterveyden haasteet tai ulkopuolisen ammattiavun tarve voi olla pojalle ja miehelle valtava kriisi sisäistetyn miehen mallin takia.  

”Oma pää voi syöttää ajatuksia siitä, ettei ole luvallista näyttää tunteita tai olla muuta kuin voimakas, vahva ja pärjäävä. Häpeää ja ahdistusta koetaan erityisesti siitä, millaisena tulee nähdyksi vertaisten tai vastakkaisen sukupuolen silmissä.”  

Adan mukaan Sekasin-chatin yhteydenottajien huolet ovat usein sellaisia, joista on vaikeaa tai mahdottoman tuntuista puhua muualla. 

”Kirjoittaminen chatissa kasvottomasti tuntemattomalle henkilölle on usein ensiaskel. Siten kokeillaan, sietääkö huolesta puhua ja löytyykö sille ylipäätään sanoja.”

Aikuiset auttavat sanoittamaan vaikeita kokemuksia 

Anna Karttunen
”Nuoret tulevat hyvin erilaisista taustoista, mielipiteitä riittää, ja keskusteluja käydään kaikesta, filosofiasta kakkuresepteihin”, kertoo Anna Karttunen Sekasin Gamingin Discord-serveristä.

Keskusteluissa nousee esiin myös yhteiskunnallisen tilanteen vaikutus omaan tulevaisuuteen. 

”Pohditaan pandemian vaikutuksia, esimerkiksi omaa yksinäisyyttä ja sosiaalisen piirin kapeutumista. Myös työllisyyden epävarmat näkymät, Ukrainan tilanne ja sodan eskaloitumisen uhka ahdistavat, samoin opiskelijavalintauudistus ja mielenterveyspalvelujen heikko saatavuus.” 

Aikuiset päivystäjät ovat peilejä nuoren esiin nostamille ajatuksille ja tunteille, auttavat sanoittamaan kokemusta ja voivat tuoda pohdintaan uusia näkökulmia. 

”Voimme luoda toivoa ja rohkaista nuorta itseään toimimaan muutoksen eteen.”

”Hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee nostamaan puheeksi myös vaikeimpia asioita. Jo tämä avaus voi johtaa siihen, että umpisolmu alkaa purkautua”, kertoo Ada. 

Usein huolet ovat sellaisia, että muutoksen saaminen niihin vaatii muutakin kuin kuuntelua.  

”Voimme luoda toivoa ja rohkaista nuorta itseään toimimaan muutoksen eteen.”

Monella nuorella ei ole yhtään ystävää, jolle voisi puhua huolistaan. Matkaa on vielä siihen, että jokaisella olisi mahdollisuus tulla kohdatuksi. Resursseja olisi tarve vahvistaa erityisesti iltoihin ja viikonloppuihin, kertoo Ada.  

Anna toivoo, että Discordin tyyppinen vertaistuellinen verkkoyhteisö tulisi vahvemmin osaksi kuntien ja valtion digipolkua, jolloin nuoret pääsisivät samaa väylää varsinaisten mielenterveyspalvelujen äärelle. Silloin avun pyytäminen ja saaminen olisi mahdollista yhä useammalle.

Yksi tärkeä teema poikien ja miesten kanssa keskustellessa on miehen mallin rajojen tutkiminen, venyttäminen ja kriittinen tarkastelu. 

Anna Karttunen kertoo, että työ koskettaa välillä itseä syvältä. Sen lisäksi työ usein myös hauskaa, sillä nuoret viljelevät huumoria. Huumori auttaa nuoria selviämään, kun huolenaiheet ovat rankkoja. 

”Senkin olen oppinut, että vaikka syrjäytyneistä nuorista puhutaan usein flegmaattisina, se ei pidä paikkaansa. Heillä on usein paljon intohimoa ja paloa erilaisia asioita kohtaan, mutta motivaatiota ei ole saatu kohdennettua oikein”, sanoo Anna. 

Kuvat: Pia Ingberg


Nuoret tarvitsevat apua

Haluatko tukea MIELI ry:n tekemää työtä lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi? Tee lahjoitus alla olevan painikkeen kautta.

Sivua muokattu 15.9.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: