Siirry sisältöön

Voimia työstä?

Työn ilo kasvaa, kun työntekijä saa itsenäistä vastuuta, tuntee osaavansa ja kuuluvansa joukkoon. Hyvä suhde esihenkilöön on uupumiselta suojaava tekijä, muistuttaa työhyvinvointipäällikkö, psykologi Marjo Lehtinen.
Marjo Lehtinen MIELI ry

Työ mainitaan usein merkittävänä henkisen kuormituksen lisääjänä. Miksi?

Työn tekeminen vaatii meiltä aina jonkinlaista ponnistelua. Työ lisää henkistä kuormitusta, jos meillä ei jostain syystä ole riittävästi voima­varoja. Jos tällainen tilanne jatkuu pitkään, työ voi pahimmillaan uuvuttaa. ”Burnout” on yhtä kuin loppuun palanut. Silloin ei ole enää mitään, mistä ammentaa.

Toiset työn vaatimuksista, kuten vaikeat tehtävät tai iso vastuu, hetkellisesti liian suuri työmäärä tai tiukka aikapaine voivat olla yhtä aikaa innostavia ja kuormittavia. Voimavaroja kuluttavat esimerkiksi työyhteisön ristiriidat, huono johtaminen, byrokra­tia tai toimimattomat työvälineet.

Voisiko työ olla myös voimavara?

Työ on monella tavalla myös voimavara, omien arvojen mukai­nen työ erityisesti. Kun teemme itsellemme tärkeitä asioita, voim­me oppia uutta ja tunnemme saavamme jotakin aikaan työlläm­me, hyvinvointimme tyypillisesti lisääntyy. Se, että pystymme vaikuttamaan työhömme, ja tehtävät ovat vaihtelevia ja monipuo­lisia, vahvistaa voimavarojamme. Me ihmiset olemme vahvasti sosi­aalisia ja haluamme kuulua joukkoon. Siksi työyhteisön tuki, palaute ja arvostus lisää hyvinvointiamme.

Mitä työpaikoilla pitäisi tapahtua, että työ ei veisi liikaa voimia vaan tuottaisi myös iloa?

Jotta työpaikoilla voitaisiin kokea työn iloa, on tärkeää tukea ihmis­ten inhimillisiä perustarpeita eli autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhtei­söllisyyttä. Hyvän palautekulttuurin luomiseen kannattaa panostaa, sillä välitön palaute, esihenkilön ja työtovereiden tuki, hyvä työilma­piiri ja tunne oman työn hallinnasta ovat tärkeimpiä työn imun vahvis­tajia. Erityisesti hyvä suhde esihenkilöön sekä häneltä saatu tuki ja palaute suojaavat uupumukselta.


Tilaa Mieli työssä -koulutus omalle työyhteisöllesi!

Työelämäkuva neljä ihmistä kokouksessa

Mieli työssä® -koulutus

Mieli työssä® -koulutukset vahvistavat koko työyhteisön voimavaroja tarjoamalla tietoa ja työkaluja mieliystävällisemmän työympäristön rakentamiseen. Ota yhteyttä ja räätälöidään koulutus teidän työyhteisönne tarpeisiin!

Nuori henkilö Mielinauha rinnassa

Jokainen mieli tarvitsee lohtua

Maailman kriisien ja taloudellisen tilanteen myötä erityisesti kriisityön ja nuorten mielenterveystyön tarve on kasvanut. Lahjoittamalla autat ehkäisemään mielenterveyden ongelmia ja vahvistat kaikenikäisten mielenterveyttä Suomessa. 


Lue lisää mielenterveyden vahvistamisesta työelämässä


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: