Siirry sisältöön

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa auttaa vahvistamaan työntekijöiden mielenterveyttä ja ehkäisemään ongelmia

MIELI ry ja Työterveyslaitos ovat rakentaneet mielenterveyttä edistävän toimintamallin työpaikoille. Mielenterveyden tuen tarpeen lisäksi siinä huomioidaan mielen voimavarojen vahvistaminen.
Asiantuntija Saija Koskensalmi MIELI ry:n työelämäyksiköstä

Työterveyshuolto on työpaikkojen tärkeä kumppani, kun puhutaan työntekijöiden terveydestä ja henkisestä työkyvystä huolehtimisesta. Työterveyshuollon palveluihin turvaudutaan kuitenkin usein vasta sitten, kun työkyky on jo vaakalaudalla, ja kun tarvitaan sairauslomaa.

”Jotta työpaikat käyttäisivät työterveyshuoltoa kumppanina mielen voimavarojen vahvistamisessa, tarvitaan herättelyä uudenlaiseen lähestymistapaan. Mielenterveyden huomioiva ja sitä edistävä työkulttuuri ehkäisee mielenterveysongelmia”, sanoo asiantuntija Saija Koskensalmi MIELI ry:n työelämäyksiköstä.

Kuinka kääntää näkökulma työstä ongelmien tuottajana hyvinvoinnin lähteeksi?

Uusi toimintamalli työntekijöiden mielenterveyden tukemiseksi kehitettiin Työterveyslaitoksen ja MIELI ry:n hankkeessa vuosina 2022—23. Kehittämiseen osallistui yli 20 työpaikka-työterveyshuolto-paria.

”Toimintamalli auttaa työpaikkoja ymmärtämään, mistä mielenterveydessä on kyse. Lisäksi halutaan kirkastaa sitä, mitä hyvä työterveysyhteistyö voi parhaimmillaan työpaikoille tarjota”, Koskensalmi sanoo.

”Haluamme kääntää näkökulmaa niin, että työ nähdään ensisijaisesti hyvinvoinnin, ei ongelmien lähteenä. Näkökulma on hyvä ottaa mukaan työpaikkojen ja työterveyden väliseen yhteistyöhön.”

”Mielenterveyden tulisi olla arkinen asia niin, että työpaikalla jokainen kiinnittäisi huomiota mielen hyvinvointiin”, Koskensalmi muistuttaa.

Koskensalmen mukaan toimintamalli sisältää tietoa ja kokemusta mielenterveyden vahvistamisen mahdollisuuksista ja keinoista. Valmiiden ratkaisujen sijaan halutaan lisätä työpaikkojen tietoisuutta mielenterveydestä, ja rohkaista vahvistamaan sitä kehittämällä ja oppimalla yhdessä.

Tarkistuslistat ja esimerkit eri työpaikoilta auttavat suunnittelemaan käytännön mielenterveystoimia

Eväitä mielenterveyden vahvistamiseen saavat niin työpaikan henkilöstö kuin vastuutahotkin: HR, johto ja esihenkilöt, työsuojelu- ja luottamushenkilöstö.

”Toimintamalli auttaa arvioimaan työterveysyhteistyön toimivuutta ja määrittämään kehittämiskohteita siinä. Kunkin työpaikan ratkaisut löytyvät yhdessä työterveyshuollon kanssa keskustellen.”

Sisällöt ryhmittyvät viiden teeman ympärille: 1. Huolehdi työterveysyhteistyön edellytyksistä, 2. Tunnista tarpeet, aseta tavoite, 3. Suunnittele ja ennakoi, 4. Toimi ja kehitä sekä 5. Onnistu ja kehity yhdessä.

”Kustakin teemasta löytyy esimerkkejä eri työpaikkojen tekemistä käytännön toimista, joita työpaikan ja työterveyden yhteistyössä on toteutettu. Näiden ohella tarkistuslistat auttavat miettimään yhteistyön rakenteita, toimivuutta, mielenterveyden tuen tarpeita sekä kehittämään näitä”, Koskensalmi kuvaa.

Voimavaralähtöisyys vaatii osaamista työpaikan vastuutahoilta

Toimintamalli auttaa hyödyntämään työterveyshuollon osaamista uudella tavalla, ja kannustaa kehittämään yhdessä tapoja vastata työpaikkojen muuttuviin tarpeisiin.

Koskensalmen mukaan valmiiksi tuotteistetut ratkaisut eivät sovi kaikkiin tilanteisiin, eikä niiden käyttäminen ole välttämättä vaikuttavaa.

”Vanhat kaavat työterveysyhteistyössä eivät riitä. Työpaikan roolia työterveyshuollon asiakkaana kannattaa vahvistaa niin, että henkilöstöhallinto ja työpaikkojen johto osaavat vaatia työterveyshuollolta mielen voimavaroja vahvistavaa palvelua”, hän peräänkuuluttaa.

Koskensalmen mukaan jokaisella työpaikalla on omanlaisiaan tarpeita, jotka on hyvä tunnistaa ja hakea työterveyshuollosta niihin sparrausapua.

”Hyvää työterveysyhteistyötä kannattaa kehittää yhdessä – työntekijöiden mielen hyvinvoinnin tavoite on kuitenkin kaikille yhteinen”, hän summaa.

Toimintamallin rakensivat MIELI ry, Työterveyslaitos ja työpaikka-työterveyshuolto-parit

Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry ovat rakentaneet mielenterveyden toimintamallin Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön -hankkeessa 2021—22, osana sosiaali- ja terveysministeriön Työelämän mielenterveysohjelmaa.

Toimintamalli pohjautuu yli 20 työpaikka-työterveyshuolto-parin kokeilevalle työskentelylle mielenterveyden tuen toimien ja käytäntöjen parissa.

Jatkohankkeessa 2023—24 toimintamallin käyttäjäystävällisyyttä vahvistetaan palvelumuotoilun keinoin. Työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa mallia kehitetään helposti käytettäväksi ja saavutettavaksi kaikille työpaikoille.

Työelämän mielenterveys -palvelut MIELI ry:ssä

Smart casual pukeutuneita ihmisiä ilmeisesti työpalaverissa vitsailemassa

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön.

Työelämäkuva neljä ihmistä kokouksessa

Mieli työssä® -koulutus

Mielenterveyteen investointi tuottaa tulosta ja hyvinvointia Hyvä mielenterveys on työkyvyn perusta. Se heijastuu myönteisesti työyhteisön …

Yrittäjän hyvinvointityö

MIELI ry toteuttaa yrittäjille suunnattuja hyvinvointikoulutuksia sekä ammatillisesti ohjattuja hyvinvointiryhmiä. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Sivua muokattu 22.11.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: