Kriisiauttaminen

Kriisiauttamisen kehittämistyön tavoitteena  on luoda ja kehittää uusia toimintamalleja kriisityöhön sekä itsemurhien ja itsemurhayrityksien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Osana kehittämistyötä luodaan myös yhteistyöverkostoja julkisen sektorin ja kriisikeskusten välille.

Usein kriisityön asiakkaita ovat erityisesti ne henkilöt, jotka eivät ole psykiatrisen hoidon tarpeessa ja jotka siksi jäävät ilman psykososiaalista tukea, vaikka hyötyisivät keskustelutuesta. Kriisityössä voidaan tarjota täydentäviä tukimuotoja myös tälle kohderyhmälle.