Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille - LINITY

Tavoitteet

SOS-kriisikeskuksen Linity -kehittämisprojektin päätavoitteena oli itsemurhayritysten ja itsemurhien ehkäiseminen ja vähentäminen itsemurhaa yrittäneitä ja heidän selviytymistään tukemalla. Suomalaiseen toimintaympäristöön sovellettava malli perustuu sveitsiläiseen ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) -malliin, joka on kehitetty Sveitsissä, Bernin yliopiston psykiatrian poliklinikalla. Linity-malli on tällä hetkellä käytössä itsemurhien ehkäisykeskuksessa.

Tukimalli otettiin käyttöön Suomessa Helsingin SOS-kriisikeskuksen toimesta. Tavoitteena oli täydentää olemassa olevia hoitokäytäntöjä ja tarjota yksilöllistä keskustelutukea mahdollisimman pian itsemurhayrityksen jälkeen. Yhteistyötä tehtiin muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin kaupungin psykiatrian yksikön, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli, että interventiomalli jalkautuisi projektin aikana kriisityöhön, itsemurhien ehkäisytyö priorisoitaisiin tehokkaammin Suomessa ja tukea olisi nopeammin ja helpommin saatavilla.

Itsemurhaa yrittäneiden saaman avun vaikuttavuus

Itsemurhaa yrittäneiden saaman avun vaikuttavuutta selvittävä tutkimus aloitettiin vuonna 2016 HYKS:n, Helsingin kaupungin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhteistyönä. Tutkimuksen toteutukseen osallistuu myös psykiatrian erikoislääkäri Lars Lindholm Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Tutkimuksen päävastuu on HYKS:n psykiatriakeskuksen ylilääkärillä, professori Erkki Isometsällä. MIELI ry:n SOS-kriisikeskus toimi tutkimuksessa mukanaolevien interventioiden toteutuspaikkana ja tietokannan kokoajana. Helsingin kaupunki vastasi potilaiden ohjaamisesta interventioihin ja osallistuu osaltaan tutkimuksen raportoimiseen.

Lue lisää LINITYSTÄ

Itsemurhien ehkäisykeskus

 

Yhteystiedot

Harri Sihvola
Kriisityöntekijä
Itsemurhien ehkäisykeskus

+358 40 643 2163Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Jannecke Lindqvist
Kriisityöntekijä
Itsemurhien ehkäisykeskus

+358 40 643 2699Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Marena Kukkonen
Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö

+358 40 669 3070Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Pirjo-Riitta Liimatainen
Kriisityöntekijä, opiskelija-asiat
Itsemurhien ehkäisykeskus, ryhmätoiminnot

+358 40 865 8608Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Yhteystiedot

Juha Metelinen
Kriisityöntekijä
Itsemurhien ehkäisykeskus

+358 40 508 9099Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27, 70100 Kuopio