Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanke

Suomen nuorisoyhteistyö − Allianssi ry ja Suomen Mielenterveysseura ry ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeelle vuosille 2016–2018. Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää nuorisotyön toimijoiden valmiutta nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen eritasoisissa kriisitilanteissa ns. tehostetun nuorisotyön keinoin.

Hanke tähtää nuorisotyön kriisivalmiuden valtakunnallisen yhdenvertaisuuden parantamiseen kouluttamalla ja tukemalla paikallisia toimijoita. Allianssi ja Mielenterveysseura toimivat hankkeen ajan yhteistyössä hyödyntäen asiantuntijuuttaan ja verkostojaan nuoriso- ja kriisityön pinnalla.

Allianssin koordinoima nuorisotyön valmiusverkosto koostuu noin 20 nuorisotyöntekijästä ja nuorisotyön esimiehestä eri puolilta Suomea. Valmiusverkoston jäsenien tehtävänä on toimia tarvittaessa nuoria laajasti koskettavissa alueellisissa tai valtakunnallisissa kriisitilanteissa paikallisen nuorisotyön tukena.

Hankkeessa kehitetään ja uudistetaan valmiusverkoston toimintaa, jotta alueellisiin tarpeisiin voidaan vastata paremmin. Mahdollisimman laajasti eri tahoilta (oppilashuolto, nuorisotyöntekijät, seurakunta, järjestöt) tarjottava kriisiapu auttaa tutkimusten mukaan suurinta osaa tuen piirissä olevista nuorista. Tässä hankkeessa tuodaan yhteen nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ja rakennetaan alueellisesti kattavaa kriisivalmiusosaamista, jossa tehostettu nuorisotyö on osana.

Nuorisotyön ammattiosaamista on nuorten kohtaaminen. Yhteisissä keskusteluissa nuorisotyön kanssa on noussut esiin suuri tarve myös mielenterveysosaamisen kehittämiselle. Tällä pinnalla kaivataankin taitoja sekä toisaalta ymmärrystä ja osaamista rajata oma rooli avunannossa.

Mielenterveysosaamisen lisääminen tuo välineitä, menetelmiä ja toimivia käytänteitä, joiden avulla tukea nuorta ja vahvistaa hänen voimavarojaan. Työntekijälle se tarjoaa keinoja edistää omaa ammattitaitoaan ja työssä jaksamistaan. Tällaista osaamista tuetaan ja vahvistetaan hankkeen koulutuksilla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Lisätietoja:

Tiina Pouta (Suomen Mielenterveysseura)
Projektipäällikkö
p. 040 646 4330
tiina.pouta@mielenterveysseura.fi

Maiju Haltia-Nurmi (Allianssi)
Projektikoordinaattori
p. 044 416 5251
maiju.haltia-nurmi@alli.fi