Hetki hyvälle mielelle -peli

Hetki hyvälle mielelle -peli tarjoaa pedagogisen kehittämisen välineen varhaiskasvatusyksiköille. Sen avulla herätetään keskustelua ja kehitetään toimintatapoja lasten, kotien ja työyhteisön mielenterveyden edistämiseen.

Peliohjeet:

Tulostakaa kortit alta ja leikatkaa ne katkoviivoja pitkin. Istuutukaa tiimin tai työyhteisön (max. 10 henkilöä) kesken saman pöydän ympärille - suurissa työyhteisössä kuusihenkisissä ryhmissä - ja asettakaa kortit pöydälle viiteen pinoon: kuppikortit, pallokortit, pilvikortit, lehtikortit ja aurinko- ja pilvikortit.

Ensin sovitaan, miten ryhmä jakautuu kahteen joukkueeseen väittelytehtävissä: puolet saavat väittämän puolustajan roolin ja puolet väittämän vastustajan roolin.

Peli etenee niin, että jokainen osallistuja nostaa vuorollaan yhden kortin halumastaan pinosta ja kortin tehtävä toteutetaan.

Kuppikortit tarjoavat aiheen yhteiseen keskusteluun. Pilvikortti on kortin avanneen henkilön omakohtainen pohdinta. Lehtikorteissa on case-tehtävä yhteistä pohdintaa varten. Pallokorteista löytyy pidemmän aikavälin tehtäviä koko työyhteisölle. Aurinko- ja pilvikorteissa on väittelytehtävä, jossa hyödynnetään aiemmin tehtyä joukkuejakoa. On hyvä huomata, että väittely on eräänlainen roolileikki, jossa puolustetaan toisinaan oman mielipiteen vastaista kantaa.

Lataa

Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki