Kiltaryhmätoiminta yrittäjille

Kiltaryhmät ovat yrittäjien hyvinvointiryhmiä, jotka tukevat yrittäjien jaksamista, tarjoavat vertaistukea sekä lisäävät elämäniloa ja virkistymistä.

Ryhmässä on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa luottamuksellisesti yrittämiseen ja arkeen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja oivalluksia. Ryhmän työskentely perustuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja ryhmässä esiin nostettujen hyvinvointiin, jaksamiseen ja yrittämiseen liittyvien teemojen käsittelyyn. Ryhmää ohjaa hyvinvoinnin- ja ryhmäohjauksen asiantuntija.

Ryhmä kokoontuu 7 kertaa n. 1-2 viikon välein. Yhden ryhmätapaamisen kesto on  2 tuntia.

Vertaisryhmässä keskustellaan yrittäjän arjesta, hyvinvoinnista ja jaksamisesta, keskustelun aiheet määräytyvät osallistujien tarpeen mukaan. Ryhmän teemoja ovat: yrittäjänä jaksaminen, stressin ja ajankäytön hallinta, voimavarat työssä ja elämässä, oman työn johtaminen ja itsestä huolehtiminen.


Yksin- ja pienyrittäjien hyvinvointiryhmä keväällä 2021

Aika: Ryhmä kokoontuu torstaisin 7.1.-18.2. paitsi 4.2. ei kokoontumista. Ryhmä kokoontuu klo 9.30-11.00, yhteensä 6 kertaa.

Paikka: Ryhmä on valtakunnallinen, voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Kokoontumiset toteutetaan videokeskusteluina Teamsin kautta.

Keskusteluteemat tarkentuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden perusteella. Teemoja mm.

  • Muuttunut elämäntilanne, huolenaiheet ja toivo tulevaisuudesta
  • Omien selviytymiskeinojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Oman toimijuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen
  • Hankalien ja stressaavien ajatusten ja tunteiden käsitteleminen
  • Yrittäjäidentiteetti
  • Rohkeus etsiä apua, avun ja tuen mahdollisuudet.

 

Hae ryhmään tämän linkin kautta 27.11.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Tiina Kylväjä 050 3538372, tiina.kylvaja@tukitalo.com,
Hannele Lehtonen 040 3548040, hannele.lehtonen@mieli.fi

ESITE (PDF)


Kokemuksia aiemmista ryhmistä:

”Joka kerta kun lähdin kotiin ryhmästä, olo oli keventynyt ja virkeä.”

”Huomasin, että muillakin on vaikeuksia jaksamisen kanssa, en ole poikkeava tai surkea yrittäjä.”

Yrittäjäkilta tukee yrittäjien hyvinvointia

Yhteystiedot

Paula Noresvuo
Projektisuunnittelija
Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke

+358 40 661 3511Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki