Tasapainovalmennus maahanmuuttajille

Psykoedukaatioryhmien tavoitteena on oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja hallitsemaan omia traumaperäisiä oireita. Tavoitteena on lisätä osallistujien hallinnan ja turvallisuuden tunnetta, sekä tarjota kokemuksia siitä, että voi itse oppia vaikuttamaan omaan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Valmennus edistää toimintakykyä ja sitä kautta kotoutumista, joka on tärkeää syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

Valmennusmallia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan kentälle pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa työskenteleville.

Tasapainovalmennusesite suomeksi ja englanniksi

Yhteenveto

Tasapainovalmennuksen ideana on ryhmissä vakauttaminen:

  • Validointi: kaikki tunteet ovat oikeutettuja ja tulevat kuulluiksi ja hyväksytyiksi
  • Normalisointi: oireiden ja tunteiden normalisointi
  • Aktivointi: itsehoitoon ja sen ylläpitoon aktivointi

Tasapainovalmennuksen strukturoidun mallin sisältöön kuuluu mm.:

  • Psykoedukaatio trauman oireista
  • Tunteiden ja impulssien säätely ja vakauttaminen
  • Traumatakautumia laukaisevien tekijöiden tunnistaminen
  • Turvallisuuden tunteen vahvistaminen
  • Rentoutusharjoitukset ja oman hyvinvoinnin lisääminen (uni, liikunta ja ravinto ja yksinäisyyden vähentäminen)

Ajankohtaista

Koronatilanteen vuoksi tällä hetkellä pitkiä tasapainovalmennusryhmiä ei voida toteuttaa. Ryhmä alkavat jälleen kun läsnäolo ryhmissä on mahdollista.

Tasapainovalmennusinfo-luentoja toteutetaan myös etänä.

Tietoa tasapainovalmennusmallista
Tasapainovalmennusryhmät
Tasapainovalmennusinfot
Tasapainovalmennusryhmien järjestäminen

 

Tasapainovalmennusmalli on kehitetty MIELI ry:n toteuttamassa ja RAY:n rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012–2014, jossa kokeiltiin ryhmämuotoisen psykoedukaation järjestämistä traumatisoituneille maahanmuuttajille traumaoireiden hallitsemiseksi. Kyseessä on matalan kynnyksen tukimuoto kotouttamisvaiheessa oleville traumaperäisiä oireita kokeville, vaikeista olosuhteista tulleille maahanmuuttajille.
 

Yhteystiedot

Suvi Piironen
Erityisasiantuntija
SOS-kriisikeskus

+ 358 40 121 6780Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki