Selma oma-apuohjelman istuntojen teemat ja sisällöt

 1. istunto: perustietoa kriiseistä, selviytymiskeinot osa 1

Käydään läpi kriisin vaiheita, surua ja sen ilmaisemista sekä erilaisia selviytymistyylejä. Pohditaan kriisikokemusta ja sen merkitystä itselle sekä omia tapoja surra ja käsitellä asiaa.

 2. istunto: ajatusten, tunteiden ja mielialan välinen yhteys

Opitaan ymmärtämään ajatusten, tunteiden ja mielialan välistä yhteyttä. Harjoitellaan tunnistamaan haitallisia ajatuksia ja vaikuttamaan niihin.

 3. istunto: traumanjälkeiset reaktiot, selviytymiskeinot osa 2

Tietoa traumaattisen tilanteen mahdollisista seurauksista, kuten unettomuudesta ja masentuneisuudesta. Käydään myös läpi tunteita ja niiden ilmaisutapoja sekä erilaisia puolustus- ja selviytymiskeinoja.

4. istunto: mieleni ja kehoni

Tietoa mielen ja kehon yhteydestä, stressistä ja trauman jälkeisestä stressireaktiosta. Käydään läpi omia kehollisia reaktioita ja tehdään kehollisia rentoutusharjoituksia.

 5. istunto: miten tapahtuma on muuttanut minua?

Pyritään tunnistamaan asioita, jotka ovat itsessä muuttuneet tapahtuman seurauksena. Pohditaan, miten oma ajattelu ja uskomukset ovat muuttuneet sekä opitaan tunnistamaan haitallisesti vaikuttavia uskomuksia ja vaikuttamaan niihin.

6. istunto: säilyvät ja muuttuvat ihmissuhteet

Käsitellään trauman vaikutusta ihmissuhteisiin ja sosiaalisen tuen merkitystä. Pohditaan muutoksia omissa ihmissuhteissa ja opetellaan tunnistamaan omat rajat.

7. istunto: arvot ja tavoitteet

Pohditaan oman arvomaailman muutoksia ja opitaan tunnistamaan arvojen vaikutusta omiin valintoihin. Suuntaudutaan tulevaisuuteen ja pohditaan, miten elää omannäköistä elämää.

 8. istunto: kohti tulevaisuutta

Käydään läpi ohjelmassa käsiteltyjä asioita ja omaa prosessia kokoavien ja voimavaroihin keskittyvien tehtävien avulla.

Jokainen istunto sisältää 8-10 sivua tekstiä sekä tehtäviä.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Satu Raappana
Toiminnanjohtaja
Sekasin kollektiivi

09 41350 510 (vaihde)Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki